ชัยภูมิ คณะครู –นร.ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ พร้อมใจร่วมแสดงมุฑิตาจิต  ร้อยรักถักทอใจ  สานสายใย

ชัยภูมิ คณะครู –นร.ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ พร้อมใจร่วมแสดงมุฑิตาจิต  ร้อยรักถักทอใจ  สานสายใย…

Read More

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” รวมพลังปล่อยปลา เสริมบุญสร้างบารมี ให้คนไทยทั้งชาติรู้รักสามัคคี ปรองดองกัน “รวมไทยสร้างชาติ “

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน” รวมพลังปล่อยปลา เสริมบุญสร้างบารมี ให้คนไทยทั้งชาติรู้…

Read More