“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ทำพิธีเบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคปรก สร้างบุญเสริมบารมี

เบิกเนตร “พระพุทธรูปนาคปรก” ถวายวัดหวังสร้างบุญเสริมบารมี วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ วัดศรีโ…

Read More

งานแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ผ่านการรับรองGI

ชัยภูมิจัดงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่ได้รับรองGIให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จังหวัดชัยภูมิ จัดง…

Read More