ตำรวจชัยภูมิ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

 ตามรอยพ่อหลวง เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตำรวจสภ.บำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเ…

Read More

ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที…

Read More