PEA จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

  PEA จัดกิจกรรมจิตอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้วัด ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ…

Read More

“อานนท์”ออกโรงโต้”ศรีสุวรรณ”อย่ารังแกประชาชนอีกเลย

“อานนท์”ออกโรงโต้”ศรีสุวรรณ”อย่ารังแกประชาชนอีกเลย หนึ่งปีที่ทรมานกับคำหลอกลวงของ”ฟาร์มสุข…

Read More