ไฟฟ้าแก้งคร้อ เดินหน้าโครงการ “PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้ โรงพยาบาล 371 แห่ง ทั่วประเทศ”

ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การไฟฟ้า…

Read More