“ภูเขียว” ชัยภูมิ การ์ดไม่ตก155หมู่บ้าน ตั้งด่านตรวจโควิด19 เป็นเวลาร่วม 2 เดือน

“ภูเขียว” ชัยภูมิ การ์ดไม่ตก155หมู่บ้าน ตั้งด่านตรวจโควิด19 เป็นเวลาร่วม 2 เดื…

Read More