ต่อยอดผู้ประกอบการค้าออนไลน์อีสาน เสริมเขี้ยวเล็บขยายตลาดต่างประเทศ

Share

ต่อยอดผู้ประกอบการค้าออนไลน์อีสาน เสริมเขี้ยวเล็บขยายตลาดต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดันผู้ประกอบการอีสาน รุกตลาดต่างประเทศ ด้วยช่องทางออนไลน์ ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกับพันธมิตรธุรกิจรายใหญ่ พร้อมจัดอบรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 ที่ห้องประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนระหว่างผู้แทนการค้าและผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce พร้อมเปิดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และ e-Marketplace ต่างชาติในโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+) มีนายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคอีสานเข้าร่วมจำนวนมาก


นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นโครงการดีที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญและยังมีแนวทางการดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศได้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตร e-Marketplace ชั้นนำระดับสากลอย่าง eBay (สหรัฐอเมริกา) ที่ให้ความสนใจสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการในภาคอีสาน ล้วนมีคุณภาพในหลากหลายประเภทสินค้า


ทั้งนี้ สินค้าที่ eBay (สหรัฐอเมริกา) สนใจเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ได้แก่สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ภายในบ้าน นอกจากนี้ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกไปตลาดอเมริกา โดยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce จาก eBay และ DHL ภายในงานมีกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ บริการถ่ายภาพสินค้า และเขียนรายละเอียดสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเข้าร่วมงานและรับเอกสารต่างๆ รีบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขายกับ Thaitrade.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DITP Call Center 1169 โทรศัพท์ 02 5077825 หรือทางอีเมล์ contact@thaitrade.com หรือทาง http://www.facebook.com/thaiTraedotcom/

Share

Related posts