15ค่ำเดือน3ไหว้พระปากแดงสมัยอยุธยาอายุกว่า700ปี ณ วัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Share

15ค่ำเดือน3ไหว้พระปากแดงสมัยอยุธยาอายุกว่า700ปี ณ วัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

วัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิแต่เดิมชื่อ “วัดธาตุ” หรือ “วัดโพธิ์” ปี พ.ศ.2411 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดชื่อว่า “วัดเจดีย์” สังกัด กรมการศาสนา ซึ่งได้รับการพัฒนาด้านศาสนสถาน ศาสนธรรม และศาสนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์รวมด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 1 บ้านนาเวิน ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ต่อมาสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ขึ้นทะเบียน พระพุทธรูป เป็นโบราณวัตถุ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2479 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 25 พฤษภาคม 2525 ปัจุบันมีพระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (พระอาจารย์โต อภินนฺโท) เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอคอนสาร
“หลวงพ่อพระประธาน” สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐาน อายุ 700 กว่าปี พรือ “พระพุทธชัยสารมุณี” ศิลปะขอม ผสมทราวดีและอยุธยา ปางมารวิชัย เนื้อศิลาแดง เจดีย์มุมไม้สิบสิงศิลปะสิบสองปันนาอารยธรรมจีน ชาวบ้านต่างเคารพศรัทธา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคอนสาร มีลักษณะพิเศษเป็นพระพุทธรูปปากแดง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก องค์พระสร้างด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ ส่วนต้นศรีมหาโพธิ์ อายุราว 300 กว่าปี
วัดเจดีย์ ทุกๆวันขึ้น 13 ถึง15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยวันขึ้น 13 ค่ำจะเป็นการถวายเครื่องสักการะแก่หลวงพ่อพระประธาน ที่วัดจะมีงานปิดทองหลวงพ่อวัดประธาน พร้อมกับบวงสรวงอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม หรือปู่หมื่นอร่ามกำแหง วันขึ้น 14 ค่ำมีการแห่ข้าวพันก้อน วันขึ้น 15 ค่ำจะมีการฉลองพระบวชใหม่ ด้วยการจัดไม้คานหามและประดับประดาอย่างสวยงาม
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีชัยมุนี” เพื่อบรรจุพระบรมสารีลิกธาตุ โดยในพระมหาเจดีย์ศรีชัยมุณี (ชั้นที่1) จิตกรรมฝาผนังลายปูนปั้นเสมือนจริง ด้านทิศเหนือ-ประวัติ วิถีชีวิตของชาวคอนสาร ด้านตะวันออก-พระพุทธศาสนา ประเพณีที่สำคัญ ด้านทิศใต้ –ของดีคอนสาร เช่น สถานที่ เสื้อผ้า อาหารและการละเล่นพื้นบ้าน (ชั้นที่2) จิตรกรรมฝาผนังลายปูนปั้นเสมือนจริง เล่าเรื่อง สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น (ชั้นที่3) จิตกรรมฝาผนังปูนปั้นเสมือนจริง ประวัติพระอรหันต์ พระเกจิอาจารย์ที่สำคัญ (ชั้นที่4) จิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นเสมือนจริง สมัยทราวดี สมัยสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ (ชั้นที่ 5) จิตรกรรมฝาผนังเสมือนจริง เล่าเรื่อง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อ 700 ปีองค์จำลองมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ

เดินทางถึงวัดเจดีย์ กราบนมัสการหลวงพ่อพระประธาน ร่วมทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว หิวแล้วต้องการรับประทานอาหารอร่อยๆ ฝีมือสุดแสนจะประทับใจ เดินทางลัดเข้าสู่อำเภอภูผาม่าน ซึ่งเป็นเส้นทางเขตติดต่อประมาณ 4-5 กิโลเมตร ก่อนเข้าเขตอำเภอภูผาม่าน จะมีร้านอาหารเก่าแก่ ชื่อร้าน “แม่ควรโต๊ะจีน” มีเมนูเนื้อ-หมู-ไก่-กุ้ง-หอย-ปู-ปลา ฯลฯ สั่งได้ทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่ โทร. 085-853-9339 , 084-952-3170 (น้องเอ๋ หรือคุณกุลจิรา เชื้อปรีชา) รสชาติอร่อยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน………………//////

Share

Related posts