นายอำเภอจัตุรัสผุดไอเดียผลักดัน “โรงเรียนไก่ไข่”แห่งแรกในจังหวัดชัยภูมิ

Share

ผู้ว่าฯชัยภูมิ ร่วมผลักดันเดินหน้า MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา partners school project

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ร่วมเดินทางเป็นประธานการประชุม เพื่อผลักดันโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิผลักดันให้เป็น “โรงเรียนไก่ไข่” หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่บ้านสระสี่เหลี่ยม ได้รับการสนับสนุนในหลายๆส่วนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของไข่ไก่จากฟาร์มอันดับหนึ่งของภาคอีสานได้แก่ “อรรณพฟาร์ม” โดยมีนายวรศิยษ์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังทิศทางการดำเนินงานโครงการ”โรงเรียนร่วมพัฒนา”

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันแนวโน้มทิศทางการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทำให้วันนี้หน่วยภาครัฐและเอกชน ได้ตัดสินใจร่วมมือกันจัดโครงการดีๆสู่โรงเรียน พื้นที่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในการสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” ซึ่งกล่าวได้ว่าโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมเป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ที่มีการเข้าร่วมโครงการโดยก่อนหน้านี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 2โรงเรียน โดยมีโรงเรียนอ้อยและโรงเรียนมันสำปะหลัง มีการผลักดันโครงการให้เป็นที่ยอมรับ ส่งต่อเป็นอาชีพให้เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถเพื่อปรับใช้ในพื้นที่การเป็นอยู่ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมนับว่าเป็นโรงเรียนที่ 3 ที่จะมีการผลักดันให้เป็น “โรงเรียนไก่ไข่” หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่บ้านสระสี่เหลี่ยม ได้รับการสนับสนุนในหลายๆส่วนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของไข่ไก่จากฟาร์มอันดับหนึ่งของภาคอีสานได้แก่ “อรรณพฟาร์ม” ผู้ซึ่งเป็นลูกหลาน ที่มีบ้านเกิดอยู่ที่บ้านสระสี่เหลี่ยมนี่เอง ประสบความสำเร็จเติบโตในธุรกิจฟาร์มไก่ไข่จนทำให้เป็นผู้ที่ส่งออกไข่ไก่รายใหญ่หรือว่าอันดับ 1 ภาคอีสานเลยก็ว่าได้ และมาถึงวันนี้ “อรรณพฟาร์ม” พร้อมที่จะส่งเสริมร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของท่านประธานอรรณพฟาร์ม จากนักธุรกิจพี่ประสบความสำเร็จและมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นสร้างรากฐานตั้งแต่เยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพื่อต่อยอดให้กับชุมชนได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวได้ในภายภาคหน้า จึงตัดสินใจนำเรียนโครงการ” โรงเรียนร่วมพัฒนา” partner school project ต่อหน่วยงานภาครัฐ

โดยในครั้งนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดีที่มีการ support จากเอกชนเพื่อการเดินหน้าโครงการจะเป็นไปอย่างราบรื่นจึงตัดสินใจลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้นำ หัวหน้าสถานศึกษา สำนักงานเขตการศึกษาที่ 3 คณะครูอาจารย์รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในความเป็นไปได้ของโครงการ มองและเล็งเห็นปัญหาในเชิงบวกและเชิงลบในรอบด้านเพื่อปรับแต่งความสมบูรณ์ของโครงการให้อยู่คู่ชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติส่วนใหญ่พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการแม้จะมีบางจุดบางส่วนของโครงการที่จะต้องมีการปรับบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมกับโครงการที่ได้รับ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ก็พร้อมที่จะเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อตอบรับโครงการให้มีความพร้อมในทุกด้าน

กล่าวเมื่อครั้งที่ “อรรณพฟาร์ม” ได้เดินหน้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนโรงเรียนในหลายๆด้านซึ่งในภาคของโรงเรียนสนับสนุนไข่ไก่เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากไข่อยู่เสมอมารวมแม้กระทั่งชุมชนก็ยังได้รับและได้บริโภคไข่จากฟาร์มในพื้นที่มาโดยตลอด วันนี้จากการนำเสนอของภาครัฐก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วยพี่จะมีการหยุดการให้ไข่ไก่ เปลี่ยนมาเป็นการมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เป็นโครงการตั้งต้นเพื่อฝึกฝนเยาวชนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้รู้ถึงขั้นตอนในการผลิตในการเลี้ยงการดูแลในระบบฟาร์ม และปลายทางของโครงการโรงเรียนไก่ไข่ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นการรับฟังปัญหาในหลายๆด้านจึงมีการปรับแต่งให้ลงตัวทั้งภาคเอกชน”อรรณพฟาร์ม” รายงานการประชุมต่อประธานใหญ่และพร้อมเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเพื่อลงนาม MOU ในสัปดาห์นี้และพร้อมที่จะเดินหน้าได้ทันที สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก โดยมีการกล่าวถึงท่านผู้ว่าฯจังหวัดชัยภูมิ ที่ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งโยกย้ายแต่ก็รู้สึกปลาบปลื้ม เพราะโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ในวันนี้อาจจะเป็นโครงการท้ายๆที่ได้รับความอนุเคราะห์การประสานงานและร่วมการตัดสินใจจากท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าการจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าฯที่ทำงานยังไม่มีวันหยุดสร้างความประทับใจให้กับชาวชัยภูมิ เสมอมาไม่ว่าอนาคตข้างหน้าเศรษฐกิจจะเดินไปในทิศทางใด หวังว่าโครงการดีๆเช่นนี้จะคงอยู่คู่สังคมส่งต่อความสุข ปันรักและความสามัคคีความดีของชุมชนและคาดหวังว่าจะมีโครงการดีๆที่อยู่นอกตำราเรียนเช่นนี้ ให้กับโรงเรียนอื่นไปอีกต่อไป///

นที นิลกลัด รายงาน

อัพเดทสินค้าร้าน #มิสเค้ก อำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการสั่งแบบเดลิเวอรี สามารถคลิกดูราคาที่รูปได้เลยค่ะ

ส่องโลกสวย Cafe & lunch 
” อร่อย สะอาด บรรยากาศดี ที่ริมหนองปลาเฒ่า “
 มีเครื่องดื่มเย็นๆ กับเมนูอาหารนับ 100 รายการ ให้คุณลูกค้า
ได้เลือกรับประทานพร้อมนั่งฟังเพลงเพราะๆ
คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 22.00 น.

 

” สัมผัส ความสุข ที่เต็มไปด้วยอ้อมกอดธรรมชาติ “
 ลดทุกเมนู Sale 10 %

 

กุ้งกรอบแก้ว
ส้มตำทอด
สเต็กเจ้ายุทธจักร
ยำเส้นแก้ว
Share

Related posts