รมช.“ธรรมนัส พรหมเผ่า” ลงพื้นที่รับข้อร้องทุกข์รับปากล้างบางนายทุนนอกระบบ

Share

“ธรรมนัส พรหมเผ่า”  ลงพื้นที่รับข้อร้องทุกข์ที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากชาวชัยภูมิ ณ บริเวณโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชกาชจังหวัดฯ ผู้การฯ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

การลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้  ร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ยังได้รับฟัง ดำเนินการของจังหวัดชัยภูมิ ในด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ทางรัฐบาล ได้มอบนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้ง การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร รวมถึงการเตรียมการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค  ที่กำลังได้รับความเดือนร้อนในขณะนี้  โดยให้จังหวัดชัยภูมิสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิ  เรื่องหนี้นอกระบบที่ชาวชัยภูมิได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ โดยขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้หาข้อมูลและหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน ได้มอบให้จังหวัดเข้าไปสำรวจอย่างจริงจัง พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่ทำกินมั่นคงต่อการดำรงชีวิต และมีความสุขทุกครัวเรือน

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่ทางการเกษตรจากภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ชาวบ้านได้เจอสภาพปัญหาน้ำท่วมทุกปีในฤดูฝน เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม เนื่องจากไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีเพียงแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เมื่อหมดฤดูฝนก็จะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ จึงเกิดภาวะภัยแล้งตามมา  ล่าสุดจังหวัดชัยภูมิ จึงได้เร่งการแก้ปัญหาโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมท่อลอดถนนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ ในช่วงฤดู ฝนได้ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่

หลังจากนั้น   นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ “คลองสวยน้ำใส ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่” ได้ดำเนินการลอกลำห้วยคลองคล้า หมู่ที่ 2 ,5 และ 12 ของตำบลหนองไผ่ จัดสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ โดยความร่วมมือแบบบูรณาการจาก อบต.หนองไผ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมมือกันจัดพร้อมเป็นทางที่สามารถปั้นจักรยาน แล้วจะให้ประชาชนปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นไม้อีกด้วย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบตามนโยบายของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ที่ได้จัดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ”   โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 เป็นต้น

บรรยากาศการลงพื้นที่ของรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้   ได้มีชาวบ้านขอความเห็นใจในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง เนื่องจากตอนนี้ชาวบ้านลำบากมาก ทำการเกษตรไม่ได้เนื่องจากภัยแล้ง ไม่มีเงินส่งหนี้นอกระบบ บางคนถึงขนาดถูกยึดที่ดิน และมีหนี้เพิ่มทบต้น  แปลงนาไม่สามารถนำการเกษตรได้เนื่องจากน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก จึงขอวอนให้รัฐบาลหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  หลังจากการรับฟังปัญหา  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  ได้มอบให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเพื่อที่จะเสนอรองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีต่อไป  หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำ ที่บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ  ก่อนเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงบ่ายต่อไป

////////ชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน

Share

Related posts