หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( ศฝภ.นทพ. ) ฝึกอบรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับสู่สากล

Share

ฉะเชิงเทรา …. ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( ศฝภ.นทพ. ) ฝึกอบรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับสู่สากล เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานพัฒนาภาค 3 และ สำนักงานพัฒนาภาค 5 ในระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2562 โดยมี พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( ผอ.ศฝภ.นทพ. ) เป็นประธานในพิธีเปิด และ ปิด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ ซึ่งภาคทฤษฎีได้มีการอบรมในเรื่องของ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ /ระบบ INSARAG และ USAR TEAN / กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / วงจรจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ / การค้นหาทางกายภาค / ทดสอบเงื่อกเชือก / การฝึกปฎิบัติต่อระบบเชือกและรอกส่งข้าม / ขั้นตอนการปฎิบัติใน RDC และ UCC / ภาษาอังกฤษในงานบรรเทาสาธารณภัย / การรายงานผลการปฎิบัติงานผ่าน ACU Conference / การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยหลักสูตรการฝึกได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ป้องกันภัยจังหวัดเขต 3 และ ครูวิทยากรจากศูนย์ฝึก
จากนั้นได้มีการฝึกทฤษฎีการรับส่งอากาศยาน เมื่อรถไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ โดยจำเป็นจะต้องใช้ฮอลิคอปเตอร์ในการโหนตัวลงช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก พล.ร.2 รอ. และในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความชำนาญในเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ โดยฝึกปฎิบัติการทำงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ผู้ประสบภัยทางอาคารถล่ม การใช้อุปกรณ์ในการเจาะอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งการฝึกอบรมทั้งหมดที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสมัคคีในหมู่คณะ พร้อมเพิ่มทักษะให้กับผู้ฝึกอบรมในการนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง และต่อยอดให้สู่มาตราฐานสากล เมื่อมีการร้องขอจากต่างประเทศ
หลังจากการฝึกอบรมได้เสร็จสิ้น ได้มีการเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมผัสแก่อาจารย์ที่ฝึกสอน และผู้รับการอบรม โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจำนวน 41 นาย โดยท่าน พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผอ.ศฝภ.นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้//

ภาพ/ข่าว-ทศพร ก้อนแก้ว

Share

Related posts