อบจ.ชัยภูมิ นำร่องเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังปี62

Share

นายก อบจ.ชัยภูมิ เปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ห๊ะ….อะไรนะ 📣ออกรถที่โตโยต้าคุณวาสี ” ไม่ต้องดาวน์เหรอ “🎉🎉เลิศจุง😁😁ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 📱โทร : 044-811888

การมีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายใดๆมาเบียดเบียน ให้ต้องเจ็บป่วยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญของชีวิตที่ทุกคนปรารถนาจากสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของคนไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นจากรายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2553 พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังอาทิโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงและ ปีละกว่า 1 แสนคนคิดเป็น 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุโดยผู้เสียชีวิตร้อยละ 40 มีอายุน้อยกว่า 60 ปีและพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วนซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประเทศสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละประมาณ 3 แสนล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดังกล่าวโดยรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงอันตราย ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุง และโรคเรื้อรังการรณรงค์เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์และ 2 ส. คือไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของ ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิมีสุขภาพที่ดีจึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารการออกกำลังกายและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเพื่อการป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน กำหนดจัดการฝึกอบรมในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาและจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้/////

******พรอนันต์ พันเชื้อ รายงาน****ภาพข่าว/พฤก (โจ้น เจอร์ราร์ด)

Share

Related posts