#ชัยภูมิ //ผวจ.นายกเหล่ากาชาดพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมแต่งชุดไทยชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

Share

ชัยภูมิ //ผวจ.นายกเหล่ากาชาดพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมร่วมแต่งชุดไทยชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ประชาชนทั่วสารทิศต่างเดินทางเที่ยวชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต อย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้กองกิจการในพระองค์ จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561-19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าซึ่งมีประชาชนไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก แต่งกายด้วยชุดไทยอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า นอกจากนี้ ในช่วงเย็นยังมีการแสดงหุ่นสายเสมาเรื่อง เจ้าเงาะ จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงการแสดงเห่เรือจากกองทัพเรื่อ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 18.00 น. และรอบ 19.00 น.

 

ซึ่งทางด้าน  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ นิทรรศการรัชกาลที่ 10 พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง ร้านค้าจิตอาสา 904 มัจฉาพาโชค สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ฯลฯ///

////พรอนันต์ พันเชื้อ เรียบเรียง รายงาน///

 

Share

Related posts