ชัยภูมิ…ชาวแก้งคร้อพร้อมใจ ออกมาร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้คำขวัญ“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

ชัยภูมิ…ชาวแก้งคร้อพร้อมใจ ออกมาร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพ…

Read More

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หนุนโครงการสหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน”

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หนุนโครงการสหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน”  …

Read More

ชัยภูมิเสริมความรู้ผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน เป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล

ชัยภูมิเสริมความรู้ผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน เป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล วันที่…

Read More

ชัยภูมิ หน่วยงานภาครัฐและประชาชน อ แก้งคร้อ หลายพื้นที่ ร่วมกันกำจัดวัชพืช และขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามแนวถนน201ในชุมชน เพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

  ชัยภูมิ หน่วยงานภาครัฐและประชาชน อ แก้งคร้อ หลายพื้นที่ ร่วมกันกำจัดวัชพืช และขุดลอ…

Read More

อบจ.ชัยภูมิ นำร่องรับคนพิการเข้าทำงาน 11 อัตรา

อบจ.ชัยภูมิ นำร่องรับคนพิการเข้าทำงาน 11 อัตราเพื่อให้ผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถได้มีอ…

Read More

นายก อบจ.ชัยภูมินำทีมฝ่ายบริหาร…แถลงสื่อมวลชนบริหารงบประมาณโปร่งใสไร้ทุจริต

นายก อบจ.ชัยภูมินำทีมฝ่ายบริหาร…แถลงสื่อมวลชน บริหารงบประมาณโปร่งใสไร้ทุจริต วันที่ …

Read More