เตือน!!!เห็ดระโงกพิษ บางแห่งเรียกว่า เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก กินแล้วถึงตาย

Share

ระวัง!!!เห็ดระโงกพิษ บางแห่งเรียกว่า เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก กินแล้ว…ชีวิตอาจถึงตาย

ช่วงหน้าฝนประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่าในธรรมชาติมากิน ซึ่งเห็ดป่านั้นมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษกินไม่ได้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เห็ดที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือ เห็ดระโงกพิษ บางแห่งเรียกว่า เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก มีความคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือไข่ห่านที่สามารถกินได้แต่เห็ดระโงกพิษจะมีก้านสูง มีกลิ่นเอียนและค่อนข้างแรง

สำหรับเห็ดพิษชนิดนี้มีสารที่ทนต่อความร้อน แม้จะปรุงให้สุกดีแล้วเช่น ต้ม แกง ก็ไม่สามารถทำลายสารพิษนั้นได้ นอกจากเห็ดระโงกพิษแล้วยังมีเห็ดป่าชนิดที่มีพิษรุนแรงอีกคือ เห็ดเมือกไครเหลืองและเห็ดหมวกจีนจะเป็นเห็ดที่คล้ายกับเห็ดโคนขนาดเล็กของบ้านเรา หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดไข่ห่านเห็ดโม่งโก้ง เห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อนซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมรี คล้ายไข่ มารับประทานเนื่องจากจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นเห็ดมีพิษหรือ ไม่มีพิษ เพราะลักษณะดอกตูมภายนอกจะเหมือนกัน เมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วจะทำให้ผู้ป่วยคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องหรือถ่ายอุจจาระเหลว เบื้องต้นให้ผู้ป่วยล้วงคอหรือกรอกไข่ขาว เพื่อให้อาเจียนเอาเศษอาหารออกมาให้ได้มาก ที่สุด จากนั้นรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีแล้ว รีบแจ้งประวัติการกินเห็ดพร้อมกับตัวอย่าง เห็ดพิษ

ใน”ช่วงฤดูฝน จนถึงปลายเดือน ก.ย.ของทุกปี จะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเห็ดพิษ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษ ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านและเกษตรกร จึงควรหลีกเลี่ยงเก็บเห็ดไข่ห่านเห็ดโม่งโก้ง เห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นเห็ดมีพิษหรือไม่มีพิษที่สำคัญห้ามกินเห็ดพร้อมกับดื่มสุราเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้พิษเห็ดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว”///พรอนันต์ พันเชื้อ///รายงาน(ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุข)

สนับสนุนข่าวโดย….

Share

Related posts