ชัยภูมิ/นำร่องเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายสนองนโยบายเมืองไทย4.0 ชูกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้สู่ชุมชน

Share

จ.ชัยภูมิ ร่วมกับกรมการค้าภายใน เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย นำร่องแห่งแรกของจังหวัด

28 สิงหาคม 2561 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกรมการค้าภายใน เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย นำร่องแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง  ตำบลกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง หลังเข้ามาดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้า การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงทำการเปิดตัวในครั้งนี้ขึ้น มีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ โดยมีจุดขายในแนวอนุรักษ์ผ้าไทย ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยภาคภูมิใจ ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าซิ่นโบราณย้อมโคลน กางเกงเล ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ลักษณะเด่นของผ้าที่นี่คือการสืบทอดภูมิปัญญาทั้งวิธีการทอ สวดลายแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นที่นิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือลายไข่มดแดง ลายนาค และยังสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ตามยุคตามสมัยอีกด้วย การที่กรมการค้าภายใน เข้ามาส่งเสริมในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดให้ชาวบ้าน มีพัฒนาสินค้า และช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์ หรือการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน และอุดหนุนสินค้า ตามนโยบายเมืองไทย 4.0 ของรัฐบาล

 

 ด้านนางสาวภาวิไล  คำเพ็ง ผอ.สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโครงการได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว เช่นการอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการตลาด การออกแบบลวดลายผ้า ลายใหม่ ชื่อว่า “ลายละจิตร” การส่งเสริมทำบรรจุภัณฑ์ และการขยายช่องทางการตลาด รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย////

/////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน///////

Share

Related posts