“สมศักดิ์”แกนนำกลุ่มสามมิตรพบชาวชัยภูมิเปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนภาคประชาชน

Share

“สมศักดิ์”แกนนำกลุ่มสามมิตร ลุยพื้นที่อีสานต่อเนื่องพบชาวชัยภูมิพร้อมวางตัวชิงส.ส.5เขต

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตรลุยลงพื้นที่อีสานต่อเนื่องถึงจังหวัดชัยภูมิ รับถึงแม้ภาคการเมืองการเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนในขณะนี้และไม่สามารถรู้ว่าจะเป็นช่วงใดได้ ส่วนหนึ่งก็มีการเตรียมพร้อมสร้างเครือข่ายรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อช่วยกันกำหนดเดินหน้าแนวทางช่วยกันพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปให้มากขึ้น ในช่วงนี้ควบคู่ไปได้ด้วยเช่นกัน….

 10 ส.ค.61 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตร นำคณะเดินทางลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ เพื่อพบปะเปิดเวทีรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จากทั่วทั้ง 16 อำเภอ ของจ.ชัยภูมิ กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่แห่งหนึ่ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิพร้อมเปิดเผยว่า การเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่อยากจะรับทราบรับฟังปัญหาจากประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และที่จ.ชัยภูมิ

ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป ที่ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาคการเกษตรยังมีปัญหาอีกมาก ที่จะได้รวบรวมเพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลต่อไปที่วันนี้ก็ยังไม่ทราบได้ว่าจะมีกลไกของการเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมาได้ตอนไหน แต่ระหว่างนี้การออกทำความเข้าใจรับฟังโดยตรงจากเกษตรกรแต่ละพื้นที่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันที่จะได้มีแนวทางร่วมกันเดินหน้าประเทศและส่งเสริมให้ภาคการเกษตรที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศได้เกิดความยั่งยืนเป็นนโยบายที่ชัดเจนร่วมกับรัฐบาลต่อไปในอนาคตได้

ในครั้งนี้ที่ทางด้านกลุ่มสามมิตรมาจังหวัดชัยภูมิ ก็ยังได้มีตัวแทนของกลุ่มสามมิตรที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสานต่อในแต่ละพื้นที่ให้มีการเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นได้ ที่ขณะนี้จ.ชัยภูมิ มีตัวแทนของกลุ่มสามมิตรแล้ว 5 ท่าน ที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มในแต่ละพื้นที่ต่อไปซึ่งภายในเวทีรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่จ.ชัยภูมิได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในนามของกลุ่มสามมิตร ครั้งนี้ที่เตรียมไว้ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ที่มีทั้งหมดในขณะนี้ที่เตรียมไว้ รวม 5 เขตเลือกตั้ง จากทั้งหมดของจ.ชัยภูมิ ที่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจากเดิมเคยมี 7 เขตเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะถึงนี้จะลดเหลือเพียง 6 เขตเลือกตั้งเท่านั้น

โดยในนามกลุ่มสามมิตรที่เตรียมผู้สมัครครั้งนี้ไว้ทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยในเขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่อ.เมืองชัยภูมิ จะส่งนายวสันต์ กล้าแท้ ลูกชายของอดีตสจ.ดัง  ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ในพื้นที่อ.เนินสง่าและจัตุรัส จะส่งนายสถาพร สงคราม  ในเขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่.อ.บำหเน็จณรงค์ จะส่ง นายสเตท สากุลรัตนะ ที่ปัจจุบันเป็นนายก อบต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่อ.หนองบัวแดงและอ.เกษตรสมบูรณ์ จะส่งนายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ ที่ปัจจุบันเป็นนายก อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ และในเขตเลือกตั้งที่ 6 พื้นที่อ.แก้งคร้อ คอนสวรรค์ และบ้านแท่น จะส่งนายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ ที่ปัจจุบันเป็น ส.อบจ.เขตอ.แก้งคร้อ///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน///

 

Share

Related posts