ยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics:BrandBuilding….Brand Blooming” ขยายตลาดส่งออกทั่วโลก

Share

ยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics:BrandBuilding….Brand Blooming”


พาณิชย์ขอนแก่น อบรมโครงการยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งเป้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงาน E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ดัง สร้างกลยุทธ์ให้โดน Brand Building” “ออกแบบอย่างไร ให้โดนใจตลาด Product Development” การสร้างแบรนด์ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ Success Case Study กิจกรรม Workshop พร้อมการให้คำปรึกษาในเชิงลึกจากวิทยากรมากประสบการณ์และผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำ


นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ การสร้างโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
การจัดโครงการยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming” ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดในอนาคตด้วย พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการในต่างภูมิภาค เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยพัฒนาและส่งเสริมการค้า การบริการไปสู่การยกระดับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว


นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics: Brand Building Brand Blooming” นอกจากส่งเสริมให้ผู้ประกอบได้พัฒนาศักยภาพการผลิต และการค้าในตลาดสากลแล้ว ยังได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยอีก 2 กิจกรรม คือ การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Brand Building และ Product Design ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 8-10 ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดลองตลาด Show Caseวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าบางนา กรุงเทพมหานคร โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการจากการอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 40 รายเข้าร่วมงาน เชื่อว่า โครงการยกระดับผ้าทออีสาน Brand Building….Brand Blooming จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไป////

///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน//////

Share

Related posts