เทศบาลเมืองชัยภูมิประกาศเดินหน้าเมืองน่าอยู่เขตปลอดบุหรี่!!โครงการเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย นำร่องใน 12 จุดหลักทั่วเมือง

Share

เทศบาลเมืองชัยภูมิประกาศเดินหน้าเมืองน่าอยู่เขตปลอดบุหรี่!!โครงการเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย นำร่องใน 12 จุดหลักทั่วเมือง

27 มิ.ย.61 นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางร่วมกันกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ หลังทางนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะตัวแทนหัวหน้าทุกหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในพื้นที่จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการหอพักโรงแรม ผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ และสถานศึกษาโรงเรียนและวัดได้มีการลงมติร่วมกันทุกฝ่ายมาตั้งแต่เดือน พ.ค.2561

ที่ผ่านมาว่าจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันที่ถือว่าได้ติดอันดับเมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และปัจจุบันมีสถานการณ์ของผู้บุหรี่ที่ไม่เคารพกฏหมายและผู้อื่น ที่มีสถานการณ์มีผู้ป่วยจากการตกเป็นเหยื่อบุหรี่มือสอง คือคนที่ไม่สูบแต่ได้รับผลกระทบจากคนที่สูบ เกิดความเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากกว่าคนที่สูบบุหรี่มากถึง 2 เท่า ทั้งๆที่ไม่เป็นคนสูบบุหรี่เลยทางจังหวัดชัยภูมิ และโดยเฉพาะโซนเศรษฐกิจหลักในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้งหมด จึงได้เกิดโครงการร่วมกันประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ โครงการเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อสานต่อโครงการเมืองชัยภูมิน่าอยู่และจะถือเป็นจุดในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้งหมดทุกพื้นที่ ให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ช่วยกันตระหนัก

“เพื่อคุ้มครองสุภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และให้ผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 จึงประกาศให้สถานที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นเขตปลอดบุหรี่ อย่างเข้มงวดจริงจังทั้งหมดนำร่องของจังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ ใน 12 จุดหลัก/ประเภท ที่ประกอบด้วย 1.พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 2.วัด สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 3.โรงเรียนสถานศึกษา 4.สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ 5.ตลาดสด ตลาดเอกชน 6.สถานีขนส่งผู้โดยสาร 7.โรงแรม 8.ปั้มน้ำมัน 9.ร้านอาหาร 10.สวนสาธารณะ 11.สนามกีฬา และ12.หอพัก”ที่มีการออกประกาศนี้โดยผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศนี้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทราบมาต่อเนื่องแล้วมาตั้งแต่ 18 พ.ค.61 ที่ผ่านมาโดยทราบทั่วกันในการเบื้องต้นแล้ว และจากนี้ไปทางเทศบาลเมืองชัยภูมิและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะออกสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทั้งใน 12 จุดหลักตามประกาศให้มีการจัดพื้นที่สูบ และแยกสัดส่วนไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนที่ไม่สูบหรี่ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นต่อไป

โดยจะถือดีเดย์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ หากพบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2561 นี้เป็นต้นไปในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้งหมด ตามประกาศ 12 จุด ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดที่เด็ดขาดจากนี้ไปทันที จึงขอฝากแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ให้ความสำคัญตามประกาศนี้โดยเคร่งครัดต่อไปในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันที่ 11 ก.ค.61 นี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะร่วมใจกันออกเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านครั้งใหญ่ในทั่วเมืองเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้เกิดความตระหนักถึงบทลงโทษตามประกาศนี้ให้มากขึ้นขยายผลต่อไปยังทุกพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป

///ทีมข่าวชัยภูมินิวสืทีวี รายงาน////

Share

Related posts