ชัยภูมิต่อยอดโครงการ!!!ไทยนิยม ยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด นำทุกภาคร่วมมือในวันต่อต้านยาเสพติดโลกข้าราชการและนร.กว่า500คนร่วมปฏิญาณตนไม่ข้องเกียวกับยาเสพติดทุกชนิด

Share

แก้งคร้อดึง”ไทยนิยม ยั่งยืน”แก้ไขปัญหายาเสพติด นำทุกภาคร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกข้าราชการและนร.กว่า500คนพร้อมใจร่วมปฏิญาณตนไม่ข้องเกียวกับยาเสพติดทุกชนิด

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันเรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอแก้งคร้อ โดยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ ณ.หอประชุมอำเภอแก้งคร้อ

 

 

 

 

 

ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมและหน่วยงานต่างๆดำเนินการสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยกลไกลของ “ประชารัฐ”ในระดับพื้นที่/ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดขึ้น ที่หอประชุมอำเภอแก้งคร้อ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ” โดยอำเภอแก้งคร้อได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อ มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ออกมาทำความดีจากทุกโรงเรียนมากกว่า500คน

 

ซึ่งในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถบนเวที เป็นการร้องเพลงและแสดงละครสะท้อนปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น ฟังบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมอื่นๆอีกมายมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อเนื่องต่อไป

////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

 

Share

Related posts