ครูสุดเจ๋ง!!!วางแนวคิดนร.วังใหม่พัฒนาต่อยอดทำสวนปลูก”เมล่อน”สร้างรายได้ระหว่างเรียน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

Share

ครูสุดเจ๋ง!!!วางแนวคิดนร.วังใหม่พัฒนาต่อยอดทำสวนปลูก”เมล่อน”สร้างรายได้ระหว่างเรียน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อเร็วๆนี้ นายทินกร ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 (สพป.) โดยจัดให้มีกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมอบหมายให้กลุ่มครูและนักเรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 มาฝึกนักเรียนให้รู้จักการปฏิบัติงานจริง จนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนอย่างเกินคาด

 

ครูศรันยู อุ่นโคตร ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ โดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 ตนเองจึงได้ศึกษาประสานหน่วยงานต่างๆ จนได้เข้าร่วมโครงการการปลูกเมล่อนในโรงเรือน และนำความรู้มาทดลองพร้อมไปกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตามกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ เป็นการปลูกเมล่อนที่ได้ผลเกิดคาด เป็นรุ่นที่ 3 สร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีผู้จองผลผลิตตั้งแต่ยังไม่ออกผล เป็นจำนวนมาก ทำให้นักเรียนมีความสนใจและใส่ใจนำไปเผยแพร่สู่ชุมชน

จุดเด่นของเมล่อนของโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ที่มีผู้สนใจจองเป็นจำนวนมากก็คือ รสชาติที่มีความหวาน กรอบ หอมอร่อยเกินความหมาย เทคนิคต้องดูแลให้อาหารทางระบบน้ำหยด ที่เราได้นำถังไปวางไว้ที่สูง ผสมอาหารปุ๋ยเข้าไปในถังที่เราเตรียมไว้ ถึงเวลาให้อาหาร รดน้ำ เราก็เปิดวาล์วน้ำ ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใดๆ ทำให้ประหยัด พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้นักเรียน ///////

////////////////ทีมข่าวการศึกษาชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน////////////////////

Share

Related posts