ชัยภูมิ// ผบก.ตร.ชัยภูมิขอเชิญชวนข้าราชการตร.ชย.และชาวชัยภูมิสั่งจองพระพุทธรูปตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ไว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลยึดเหนี่ยวจิตใจกับกำลังพลและครอบครัว

Share

ชัยภูมิ// ผบก.ตร.ชัยภูมิขอเชิญชวนข้าราชการตร.ชย.และชาวชัยภูมิสั่งจองพระพุทธรูปตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ไว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลยึดเหนี่ยวจิตใจกับกำลังพลและครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พล.ต.ต. สมพจน์ ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่า ทางคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 3 ได้เล็งเห็นขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย ในการทำงานปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ใฝ่ในการทำความดีเพื่อเป็นบารมีให้กับตนเองและครอบครัว จึงได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 9 องค์ ไว้ประจำในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 และสวนธรรมแดรี่ฮัท สิงห์บุรี เพื่อให้หน่วยได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการตำรวจ


โดยทางด้านความเป็นมาของตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัดของอีสานใต้ ได้แก่จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเก สุรินทร์ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นถิ่นกำเนิดของพ่อแม่ครูบา อาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นบูรพาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน(สายวัดป่า) เขตจังหวัดทางอีสานใต้นี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนา ปฏิปทาธุดงค์วัตร ของพ่อ แม่ครูอาจารย์องค์สำคัญอีกหลายรูปในยุคปัจจุบัน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวในอดีตยัง เคยเป็นแหล่งอารยะธรรมล้านช้างโบราณมาก่อน มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีความ งดงามตามอุดมคติท้องถิ่นซึ่งมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากศิลปะยุคอื่นๆ อย่างชัดเจน. ดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงออกแบบให้ดูสุขุม สงบ และมี ความเรียบง่ายแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปะล้านช้างทางอีสาน แต่ยังคง ยึดถือคติ ความเป็นมหาปุริสลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเดิม เพื่อให้มีความงดงามอย่างที่สุด
ทั้งนี้ทางตำรวจภูธร ภาค3 ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาเททองหล่อพระองค์ปฐมฤกษ์ ประทานอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานที่ฐานพระด้านหน้าพระพุทธรูป และรูปหล่อขนาดเล็ก ประทานนามพระพุทธรูปประจำหน่วย ตำรวจภูธรภาค 3 ว่า “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ” พระ-พุด-ทะ-ตรี-วิ-สุด-ทิ-ทำ-ประ-ชา-นาด แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมเป็นเหตุให้ ถึงความบริสุทธิ์ 3 ประการ (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งมีเกจิ อาจารย์สายอีสานหลาย10รูป ร่วมนั่งปรกในพิธี และมีอาจารย์ กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา อาจารย์พิเศษหลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาโดยได้ที่ปรึกษาอย่างท่านอาจารย์ ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)ปี2548 มาช่วยร่วมสรรค์สร้างผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ด้านวัตถุประสงค์การดำเนินการครั้งนี้จะหาทุนจัดสร้างด้วยวิธีบริจาคบูชา พระวัตถุมงคลให้ผู้ที่มีความสนใจและจิตศรัทธาร่วมบูชาเพื่อนำเงินรายได้จัดสร้าง องค์พระพุทธรูปและหอพระประจำหน่วยงาน จำนวน ๘ แห่ง และสวนธรรมแดรี่ฮัท สิงห์บุรี รวม 9 แห่ง ( ประมาณการค่าดำเนินการ 7 ล้านบาท ) และหากมีเงินรายได้ที่เหลือจะนำไปบริจาค สมทบทุนก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการ ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ในการต่อไป
โดยเปิดรับสั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์2561 ปิดการสั่งจอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2561

การโอนเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี รับจองพระตำรวจภูธรภาค 3 เลขบัญชี 301-3-93034-9 โดยสามารถกรอกข้อมูลตามใบจอง แล้วส่งใบจอง และสำเนาใบโอนเงิน ทางกล่มไลน์ “ จองพระตำรวจภูธรภาค ๓ ” โอนเงินแล้วได้รับหมายเลขจองจะถือว่ายืนยันการจองด้วยโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.ท.ปรีชา สารถี 061 9569 159 พ.ต.ท.หญิง สุวิชา เผดิมวงศ์ 064 463 5050 ร.ต.ท.หญิง ปวีร์ลดา จงกล 084 4161 259 และที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้ที่ 044 811242 ////////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts