สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

Share

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จำนวน 3 จุดคือ จุดแรก ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ทรงกดแพรคลุมป้าย ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ 2 ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก” และจุดสุดท้าย ที่โรงพยาบาลภูเขียว ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตราสัญลักษณ์ และป้ายชื่อ อาคารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตราสัญลักษณ์

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล : ปชส.จ.ชย/ทีมข่าวชัยภูมิ รายงาน//

Share

Related posts