ชัยภูมิ กลุ่มหมอบ้าน(อสม.)กว่า1พันคนรวมตัวลงชื่อขอย้ายจากกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขไปขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี…

Share

ชัยภูมิ กลุ่มหมอบ้าน(อสม.)กว่า1พันคนรวมตัวลงชื่อขอย้ายจากกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขไปขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี…

29ม.ค.61ที่บริเวณหอประชุมอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนเกือบ 1000คน ได้มีการนัดหมายเดินทางมารวมตัวกัน เพื่อลงชื่อแสดงความประสงค์ที่จะขอย้ายสังกัดจากปัจจุบันขณะนี้ขึ้นตรงสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย ดร.สาธุ อนุโมทามิ เลขาธิการเครือข่ายพสกนิกรไทย รวมใจสามัคคี (คพ.รส.) ในฐานะผู้คิดและนำสร้าง “สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ (สสปช.)ได้พูดถึงความผิดพลาดในกระบวนการวางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จนนำมาซึ่งการเจ็บด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรค (NCDs) เป็นจำนวนมาก การลุกขึ้นมาของประชาชน

ในการเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ใช้มาตรา 44 จัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ (สสปช.)” โดยนำหน่วยงานและบุคคลากรที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และควบคุมโรค โดยเฉพาะ หมออนามัย และ อสม. ให้มาขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด ซึ่งได้มีการเปิดเวที เพื่อรับฟังความคิดเห็นมาแล้วกว่า 30 จังหวัด มีประชาชนร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 (3) แล้วกว่า 1 แสนรายชื่อ โดยตั้งเป้าให้ประชาชนร่วมเข้าชื่ออย่างน้อย 1 ล้านคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญาหานี้ให้ได้ในเร็ววันอย่างเป็นรูปธรรม


นายบัวศร พลานิสงค์ ประธานอสม.อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภุมิ ยอมรับว่าปัจจุบันอาสาสมัคร อสม.1ท่านต้องรับภาระกิจในการดูแลผู้ป่วยจำนวน10-13ครอบครัว ด้วยความสมัครใจซึ่งตนได้ทำหน้าที่นี้มานานกว่า10ปีพบว่าปัญหาสุขภาพของชาวบ้านในหมู่บ้านของตนยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของตนเป็นเพียงอาสาสมัครที่มีความรู้พื้นฐาน ที่พอจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ในกรณีเจ็บป่วยเบี้องต้น และการดูแลหลังเจ็บป่วยเท่านั้น ตนเชื่อว่าปัญหาน่าจะมาจากหลายประการ ที่มีผลมาจาก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตนเชื่อว่าหาก อสม.ได้ย้ายสังกัดเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มั่นใจว่าปัญหาทั้ง3ด้านน่าจะหมดไปโดยเพาะด้านที่3(การเมือง)ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร อสม.ต่อไป///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts