ชัยภูมิฟื้นฟูประเพณีโบราณพิธีปลงข้าวขอขมาแม่โพสพก่อนลงเกี่ยวข้าว” หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าวประจำปี 2560”

Share

ชัยภูมิฟื้นฟูประเพณีโบราณพิธีปลงข้าวขอขมาแม่โพสพก่อนลงเกี่ยวข้าว” หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าวประจำปี 2560”

ชาวบ้านกว่า1,000คนในอ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  รวมพลังจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าวประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่9 วานนี้(21 พ.ย. 60 )นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชัยภูมิเป็นตัวแทน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าวประจำปี 2560  ณ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  โดยมีนายชัยสิทธิ์  ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อและข้าราชการพร้อมด้วยชาวบ้านและนักเรียนกว่า1,000คนให้การต้อนรับ

ด้านนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล กล่าวว่า งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าว    เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยชาวนาตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มีความเชื่อกันว่า การเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง มีความผูกพันกับแบบวิถีชุมชนของคนอีสาน เริ่มจากการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีปลงข้าว โดยมี พราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นผู้ประกอบพิธีที่จัดขึ้นเพื่อขออนุญาตต่อแม่โพสพที่จะนำเอาข้าวมานวด มาฟาดตี  นิยมจัดขึ้นก่อนการนวดข้าว เพื่อเกี่ยวข้าวและนำข้าวขึ้นลอม แล้วก่อนจะทำการนวด ตีข้าวหรือฟาดข้าวจะทำพิธีปลงข้าวก่อน นิยมปลงในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี แล้วนำเครื่องประกอบในพิธี ได้แก่ มีดฟางข้าว 1 มัด ข้าวแฮก ขันห้า หมากสี่คำ ยาดูด(สูบ)สี่มวน ตาเหลว  กล่องข้าว ไข่ต้ม เผือกต้ม มันต้ม ข้าวต้ม ไม้ตีข้าวมาจัดไว้ที่ลอมข้าวเสร็จ เริ่มพิธีปลงข้าว เมื่อปลงข้าวเสร็จก็ทำการนวดข้าวต่อไป

จนกลายเป็นคำขวัญประจำของชาวตำบลหลุบคา ซึ่งมีความหมายแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ควบคู่กัน  การจัดงานครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ รวมทั้งรณรงค์ให้ชาวนาอนุรักษ์วิถีแห่งความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตสืบไป   ในงานจะมีการแข่งขันนวดข้าวและโยนข้าวเข้าเป้าไม้หลาว ระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และทีมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิซึ่งในระหว่างการแข่งกองเชียร์ของในแต่ละหมู่บ้านได้ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานอีกด้วยเช่นกัน//////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts