กล้วยกรอบแก้วนกกระจิบสุดยอด OTOP ห้าดาวที่ชัยภูมิมียอดขายในท้องตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเดือนละไม่น้อย 3-4 แสนบาท

Share

กล้วยกรอบแก้วนกกระจิบสุดยอด OTOP ห้าดาวที่ชัยภูมิชาวบ้านหนองบ่อ อำเภอบ้านเขว้า  รวมกลุ่มผลิตทำกล้วยกรอบแก้ว ด้วยรสชาติถูกปากผู้บริโภค ทำให้มียอดขายในท้องตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเดือนละไม่น้อย 3-4 แสนบาท

บ้านหนองบ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ มาทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านเขว้า ไปอีก 2 กิโลเมตร เข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเห็นชุมชนบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 มีจำนวนประชากรประมาณ 475 คน จาก 154 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

นางทองขันธ์ กาลเขว้า อายุ 63 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 เล่าว่า “กลุ่มฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 รวมกลุ่มกันก็เพื่อต้องการสร้างรายได้เสริม แรกเริ่มมีสมาชิกประมาณ 12 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 45 คน ด้วยการนำวัตถุดิบจากกล้วยน้ำว้าจากชุมชนมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า ด้วยการทำกล้วยกรอบแก้ว ต่อมาทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า ได้ให้การสนับสนุนในการคิดชื่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า “นกกระจิบ” จากการเล่าเรื่องราวของประธานกลุ่มฯ ที่ว่า หากวันไหนมีนกกระจิบมาร้องอยู่ที่ทำการกลุ่มฯ จะมีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

จึงให้ความสำคัญกับนกระจิบนำโชค มาตั้งชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “นกกระจิบ” สมัยก่อนทางสมาชิกมีรายได้วันละ 25 บาทต่อคน ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้ถึงวันละ 300 – 500 บาท ตามจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละครั้ง ปัจจุบันได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 (ทะเบียนเลขที่ 4-36-02-06/1-009) ทางกลุ่มฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยกรอบแก้ว, ขนมดอกจอก, ขนมนางเล็ด, กล้วยกวน และเผือกกรอบแก้ว ที่ขึ้นชื่อที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยกรอบแก้ว

มีจุดเด่นทั้งรสชาติ รูปลักษณะ สีสัน บรรจุภัณฑ์ที่น่ารับประทานอย่างยิ่ง มีการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านนำกล้วยหอมเบาไปปลูก จนปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เป็นการลดการซื้อกล้วยจากอำเภอและจังหวัดต่างๆ พร้อมกับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยปัจจุบันมีลูกค้ามาสั่งซื่อผลิภัณฑ์ของชุมชน ต่อเดือนประมาณ 3-4 แสนบาท ปัจจุบันทางกลุ่มฯ ได้ผ่านการลงทะเบียนเป็นกลุ่มสินค้า OTOP

และผ่านการคัดเลือกสุดยอดสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ได้รับการรับรองให้เป็นสินค่า “OTOP ห้าดาว” ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างมาก สินค้าได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าภายในและต่างจังหวัด หากมาที่จังหวัดชัยภูมิ นอกจากสินค้า หม่ำ ไส้กรอก ผ้าไหม หรืออื่นๆ แล้ว ก็จะต้องถามถึงกล้วยกรอบแก้วด้วย
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ “นกกระจิบ” เลขที่ 205 หมู่ 6 บ้านหนองบ่อ ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทร.044-839-435 หรือ 08-1976-9668 (คุณสุเชาว์ วงศ์แสง), 08-4542-7946 (คุณทองขันธ์ กาลเขว้า)//ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน//CR-ชูชาติ /จักราวุธ เจือกุดขมิ้น ข่าว ภาพ จ.ชัยภูมิ

Share

Related posts