น้ำชียังล้น!!ซัดขาดถนนระหว่างหมู่บ้านพัง1พันหลังคาเรือนถูกตัดขาดทางสัญจร

Share

ชัยภูมิ// ลำน้ำชียังแผงฤทธิ์อีกซัดถนนเชื่อมหมู่บ้านพังทลายถูกตัดขาดทางสัญจรยาวกว่า10เมตรเดือดร้อนแล้วมากกว่า1,000 ครอบครัว มวลน้ำเดินหน้าจ่อเข้าล้อมอำเภอเมืองรอบนอก


// สถานการณ์ลำน้ำชียังวิกฤต ก่อนซัดพนังดินกั้นระหว่างรอยต่อ2อำเภอถูกลำน้ำชีกัดเซาะพังทลายซ้ำรอบสองยาวกว่า100-200 เมตร ที่บึงละหาน เขตพื้นที่ ต.ละหาน อ.จัตุรัสชัยภูมิ ทำให้มวลน้ำหลากทะลักเข้าท่วมรอยต่อ อ.เนินสง่าทำให้พนังดินกั้นน้ำชีที่ใช้เป็นถนนระหว่างหมู่บ้านโคกแพงพวย ต.ละหาน อ.จัตุรัสเชื่อมบ้านไร่ลำชี ต.กะฮาต อ.เนินสง่า แตกซ้ำอีกเป็นรอบที่สอง มวลน้ำได้ไหลบ่าและล้นทะลักเข้าท่วมไร่นาบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งวัดและสำนักสงฆ์ ในรอยต่อบ้านท่าหว้า ม.8 ต.กะฮาต อ.เนินสง่าและ บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิและยังขยายวงกว้างเพิ่มอีกต่อเนื่อง ยังคงแผงฤทธิ์ตลอดในเส้นทางที่ไหลผ่าน
จนล่าสุดลำน้ำชีได้กัดเซาะเส้นทางหลักหมู่บ้านเชื่อมต่อเพื่อออกถนนหลวงสาย201 ชัยภูมิ-สีคิ้ว เส้นทางบ้านวังก้านเหลือง ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิเชื่อมต่อบ้านโนนน้อย ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้าชัยภูมิ ระหว่างช่วงบ้านหางเรียง กับบ้านท่าแก้ง ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้าชัยภูมิ ส่งผลกระทบแล้วทำให้ถนนดังกล่าวทรุดตัวพังทลายอย่างรวมเร็วจนทำให้เกิดความเสียหายกว้างประมาณ 8-10เมตร และยังคงถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเพิ่มความกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

ด้านนายธีรพงศ์ พริ้งชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านท่าแก้ง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้าชัยภูมิ กล่าวว่าในเบื้องต้นที่ตนเองได้รายงานไปทางผู้บังคับบัญชาตามระดับให้ทราบเรื่องแล้วในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมสัญจรผ่านเข้าออกไปธุระนำผลผลิตไปค้าขายในทุกวันที่อำเภอเมืองชัยภูมิ กว่า10หมู่บ้านและไม่น้อยกว่า 1,000หลังคาเรือน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนมัธยมซึ่งมีเด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่า200คนที่จะต้องผ่านเพื่อไปเรียนหนังสือในเขตอำเภอเมืองต้องไม่รับความเดือดร้อนในจุดนี้ด้วย

หากเส้นทางยังไม่ได้ถูกดำเนินการให้ทั้งเวลาแล้วก็คงจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางที่อ้อมไปทางบ้านโนนน้อย ออกทางสายบ้านโนนจาน-บ้านเขว้า เพื่อเชื่อมทางหลวงสาย201 ชัยภูมิ-สีคิ้ว มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดชัยภูมิรวมระยะทางแล้วประมาณเกือบ50กม.ซึ่งจะเพิ่มระยะทางมามากถึง30 กม.จากเส้นทางเดิมที่เคยใช้ประจำ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำสะพานชั่วคราวที่พอจะสัญจรได้อย่างมั่นคงแน่นหนา โดยที่ตนเองและลูกบ้านรวมทั้งหมู่บ้านข้างเคียงก็จะได้จัดเวรยามว่างแนวปลอดภัยไว้เพื่อเฝ้าระวังสังเกตการณ์เพราะกลัวจะมีเด็กๆวัยรุ่นจะมายืนถ่ายรูปเซลฟี่แล้วเกิดดินทรุดพลัดตกลงได้รับอันตรายอาจถึงกับเสียชีวิตได้เพราะกระแสน้ำแรงมากอีกด้วย
ล่าสุดทางนาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้าได้ร่วมหาแนวทางการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน ซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอได้ประสานไปทางฝ่ายทหารและทางหน่วยงาน อบจ.ชัยภูมิเพื่อหาแนวทางการแก้ไขไว้โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยมั่นคงในการใช้งานเป็นหลักเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้สัญจรและใช้ชีวิตได้ตามปกติจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลงและจะได้ดำเนินการแซ่มแซมถนนได้อย่างเต็มที่
โดยในเบื้องต้นขอแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ริมลำน้ำชีไหลผ่านและพื้นที่ที่จะอาจได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่แตกออกไปจากนี้โดยจะไหลผ่านในเขตอำเภอเมือง ที่บ้านปึกคงคา บ้านโนนว้านไพร และบริเวณข้างเคียงโดยรอบที่ ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิจึงขอให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามการแจ้งข่าวสารจากทางจังหวัดหรือหอกระจายข่าวจากทางหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดอีกด้วยต่อไป//////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts