ชัยภูมิ -ที่ปรึกษา รมช.ศธ ลงพื้นที่ติดตามคัดเข้ม ห้องเรียนกีฬา(Sport Program) ฟุตบอล-บาสเก็ตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Share

เมื่อวานนี้ (10 กย 2560) ที่สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กูล พร้อมด้วย ดร. วีระเดช เชื้อนาม เลขานุการโครงการห้องเรียนกีฬา(Sport Program) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ติดตามโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมห้องเรียนกีฬา(Sport Program) ณ ที่สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กูล ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตามการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และที่ผ่านมาได้ติดตามที่จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนนอกโครงการแต่มีการจัดกิจกรรมด้านความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นผลสำเร็จ และที่จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ดำเนินการแล้วในรุ่นก่อนนี้ การลงพื้นที่ติดตามที่จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมจังหวัดชัยภูมิ มีการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเป็นที่น่าพอใจมาก ที่สำคัญได้เน้นย้ำถึงความเป็นธรรม การดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมจะทำให้ไม่มีการท้วงติงแล้วโครงการก็จะเดินต่อไปได้ การคัดเลือกต้องมีความเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งนี้ทางส่วนกลางจะได้ประกาศผลการคัดเลือกต่อไป


ด้าน ดร. วีระเดช เชื้อนาม เลขานุการโครงการห้องเรียนกีฬา(Sport Program) กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันทำเกณฑ์การคัดเลือกขึ้นมา หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรรมการระดับ สพฐ. ขึ้นมาเป็นกรรมการกลาง แล้วมอบหมายให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียน เพื่อคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก หลักจากนั้นก็จะได้นำคะแนนส่งให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณา แล้วจึงจะสามารถประกาศผลตามโครงการห้องเรียนกีฬา ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ หลักๆแล้วทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามสมรรถทางกาย ทักษะทางการกีฬา โดยเฉพาะความสูงที่กำหนดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ที่ผ่านมาในรุ่นก่อนๆ ยังไม่ได้พิจารณาด้านความสูงมากนั้น แต่มาปีนี้จะเน้นความสูง เน้นวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาให้นักเรียนเป็นนักกีฬาที่มีสามารถแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้

นายเสน่ห์ ลังแก้ว อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกและครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า นักเรียนที่มาสมัครและเข้าทดสอบในวันนี้ ถือว่า 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ ที่มีความสามารถพื้นฐานดี ถึงดีมาก และก็ยังคงมีบางส่วนที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มก่อนการเข้าทำการคัดเลือก จึงอยากฝากถึงนักเรียนในรุ่นต่อๆไป หากสนในสมัครเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อๆไป ก็ควรจะมีการฝึกซ่อมในพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆก่อน เช่น การเดาะบอล การโหม่งบอล และการยิงประตู เป็นต้น เพื่อจะได้เข้าทดสอบแล้วผ่านการพิจารณาในลำดับต่อไป

นายปรีชา เคนชมภู ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กล่าวว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ชัยภูมิ ได้ทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าเรียนห้องละ 40 คน มีนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการและผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ห้องเรียนกีฬาฟุตบอลชาย ระดับชั้น ม.1 (สูง 160 เซนติเมตร) จำนวน 63 คน ระดับ ม.4 (สูง 175 เซนติเมตร) จำนวน 41 คน และห้องเรียนบาสเก็ตบอล หญิง ระดับขั้น ม.1 (สูง 160 เซนติเมตร) จำนวน 8 คน และระดับชั้น ม.4 (สูง 165 เซนติเมตร) จำนวน 18 คน ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบสมรรถนะเมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 11 กันยายน 2560 โดยประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 กันยายน 2560 พร้อมกันนี้ให้มารายงานตัวในวันที่ 18-23 กันยายน 2560


ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่อนุมัติให้เปิดห้องกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษามีความเป็นเลิศทางกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากล สามารถเข้าร่วมแข่งขันกันนานาชาติได้จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรก และปีแรกที่ได้รับการอนุมัติให้มีห้องเรียนกีฬา ก็หวังว่าห้องเรียนกีฬาจะเป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป และความหวังสำคัญก็คือเราจะมีทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
/////ทีมข่าวชัยภูมิ รายงาน

Share

Related posts