ชัยภูมิส่งเสริมผู้ทำดีจัดมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์แก่ภาคราชการให้กับจังหวัด

Share

ผวจ.ชัยภูมิมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์แก่ภาคราชการให้กับจังหวัด

( 30 ส.ค.60) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ที่ห้องประชุมพระยาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ร่วมทั้งตัวแทนภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินการของภาครัฐและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยเฉพาะนอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการทำความดีตามรอยศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้กำลังใจกับกลุ่มบุคคลที่ปิดทองหลังพระและเป็นผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและหน่วยงานราชการให้กับจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ นายยุทธชัย วิชัยวงศ์ ผู้จัดการร้านอาหารโสเจ้ง จ.ชัยภูมิ เพื่อแสดงว่าเป็น ผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์แก่ภาคราชการ สมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอที่เข้าประชุมร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงยินในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้นายชูศักดิ์ ตรีสารผู้ว่าฯ ก็ได้เน้นให้ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนให้ปฎิบัติตนเป็นคนดีและแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปโดยที่การทำดีไม่จำเป็นต้องมีใครเห็นซึ่งความดีนั้นๆจะอยู่คู่ตัวเราตลอดไปโดยให้เอาแบบอย่างของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นต้น

และส่วนด้านนายยุทธชัย วิชัยวงศ์ ผู้จัดการร้านอาหารโสเจ้ง ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของจ.ชัยภูมิ ครั้งนี้ กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ตนได้รับรางวัลดังกล่าวพร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชน เยาวชนให้หมั่นทำความดีซึ่งการทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครเห็น และไม่จำเป็นต้องมีเงินทอง แต่การทำเพื่อช่วยเหลือสังคมเท่าที่ตัวเองทำได้ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจ แรงงานที่ตนเองมีที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็สามารถทำความดีได้โดยตัวเรามีแรงใจในการปฎิบัติซึ่งความดีนั้นมีให้ทำได้หลายๆวิธีเช่นช่วยพัฒนาวัด ทำความดีโดยการเก็บขยะตามถนนหนเพื่อให้ดูสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยหรือจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากตามสมควรแก่ตนหรือช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เราพอช่วยได้เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือคนในสังคมได้มากขึ้นความดีที่ทำก็จะติดตัวเราไปจนตายจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนหมั่นทำความดีให้มากๆและความดีจะกลับมาหาเราเอง///ทีมข่าวชัยภูมิ รายงาน////////

Share

Related posts