โรงเรียนคอนสวรรค์ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมใจกันจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ”

Share

โรงเรียนคอนสวรรค์ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมใจกันจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ”ประจำปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคอนสวรรค์ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน ได้พร้อมใจกันจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติ โพธิสาร รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านจอก มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคอนสวรรค์ และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากนายจเร หงษ์ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ///ชัยภูมินิวส์-ทีวี

Share

Related posts