“นายก”กาชาดชัยภูมิ…ลุยน้ำเน่ามอบสิ่งของยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม

Share

“กาชาดชัยภูมิ”ลุยน้ำเน่านำสิ่งของยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มแจกช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมในตำบลละหาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิสร้างความชื่นชมยินดีให้กับประชาชนชาวบ้านเป็นอย่างมาก

 

กาชาด และจิตอาสา ลุยน้ำนำอาหารและน้ำดื่มสะอาดไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในต.ละหาร อ.จัตุรัส เผยห่วงน้ำไหลมาสมทบเพิ่ม

(2ส.ค.60) นางสุพิน ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ชัยภูมิ ปภ.จว. อ.จัตุรัสและจิตอาสา ร่วมออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้รายนายสุข เต่าเถิ่อน และนางบุญช่วย ราษฎร ม.2 ต.ละหาน อ.จัตุรัส ซึ่งเป็นผู้สูงอายุยากไร้ และขณะนี้มีความเป็นอยู่ลำบากเนื่องจากน้ำจากบึงละหานเข้าท่วมบ้านพักอาศัย เบื้องต้นได้แจ้งให้อำเภอ ติดตาม และดูแลความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ต่อไปได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค น้ำดื่มสะอาดและอาหารบรรทุกใส่เรือลุยน้ำที่ยังท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร ไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในบ้านละหาร ต.ลละหาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนน้ำท่วมขังบ้านเรือนจนเน่าเม็น และถนนทำให้สัญจรเข้า-ออกลำบาก


ซึ่งหลายครัวเรือนที่ถูกน้ำเออท่วมบ้านเรือนก็เริ่มมีภาวะเครียดเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่เน่าเหม็นท่วมขังบ้านเรือนมาเป็นเวลานานถึง 5 วันแล้ว นอกนั้นยังให้หน่วยงานราชการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้น้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร และถนนลดระดับลงให้ได้โดยเร็ว แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้น้ำระบายได้ช้า เนื่องจากมีจุดที่ระบายน้ำออกจากเขตหมู่บ้านเพียงจุดเดียว คือ บริเวณบึงละหาร ซึ่งทำให้น้ำระบายได้ค่อนข้างช้า เจ้าหน้าที่ทั้งได้เร่งสูงระบายน้ำออกทั้งกลางวันกลางวัน เพื่อให้น้ำลดระดับลงโดยเร็ว แต่สิ่งที่ยังห่วงและกังวลคือน้ำที่จะไหลมาสมทบเพิ่มเติมอีก อาจทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงไปอีก ซึ่งทางราชการจะได้หาแนวทางเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นกว่านี้////ชัยภูมินิวส์-ทีวี

Share

Related posts