“ชัยภูมิโคราช”จับมือสานพลังสร้างฝายเพื่อพ่อ…

Share

“ชัยภูมิโคราช”จับมือสานพลังสร้างฝายเพื่อพ่อ… ตามโครงการสหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเทพสถิตขัยมงคล จำกัดสร้างฝายชะลอน้ำ ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต ซึ่งเป็นแห่งที่ ๔ ของจังหวัดชัยภูมิ ที่สร้างขึ้นตามโครงการ “ขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน” โดยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรักษาความชุ่มชื้นของดินและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของขบวนการสหกรณ์ และประชาชนในการอนุรักษ์ ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ แล้วยังมีสมาชิกสหกรณ์ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านซับมงคล บ้านชัยมงคล ที่มาช่วยกันก่อสร้างในช่วงโครงสร้างแล้ว ยังมีผู้นำชุมชนจากอำเภอจัตุรัส อำเภอหนองบัวแดง มาร่วมศึกษาแนวทางการก่อสร้าง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ยังได้มาร่วมบริจาคกระสอบบรรจุทราย และนำแรงงานมาสมทบการสร้าง พร้อมทั้งศึกษาแนวทางจัดก่อสร้างฝายชะลอ เพราะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม มีความจำเป็นอย่างมากกับการเก็บกักน้ำเพื่อใช้รดหญ้าสำหรับให้วัวกิน นางกาญจนา เมฆฉายผู้จัดการสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด เปิดเผยว่าตนทราบข่าวการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดชัยภูมิ แล้วอยากมีส่วนร่วมจึงขอรับบริจาคกระสอบอาหารโคนมเก่ามาร่วมสมทบ ที่สำคัญอยากมาศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง จึงได้ชักชวนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ตนและคณะกรรมการที่มาเห็นแล้วอดชื่นชมไม่ได้ อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงมาศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง เพราะทำไม่ยาก และสามารถเก็บกักน้ำได้เป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์ก็ใช้ของที่มีอยู่ในชุมชน 

นางสาวณัฐณิชา กลมจัตุรัส ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนพาราเทพสถิตชัยมงคล จำกัด กล่าวว่าดีใจที่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิว่าจะสร้างฝายชะลอน้ำแห่งที่ ๔ ในเขตแดนดำเนินงานของสหกรณ์ ตนและคณะกรรมการสหกรณ์ได้จัดเตรียมสถานที่ ตัดไม้ไผ่ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้า มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยทุกคนต่างเสียสละแรงงาน ร่วมบริจาคไม้ไผ่ เชือก อาหารด้วยความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้

พร้อมนี้ยังได้ตั้งใจว่าถ้ามีเกษตรกรต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดที่จะสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการนี้ ตนและคณะกรรมการสหกรณ์ จะเดินทางไปช่วยทุกอำเภอ ซึ่งฝายแห่งนี้เป็นลำดับที่ ๕๐๘ ของกลุ่มฝายมีชีวิต ตนจะร่วมกับพี่น้องชาวซับมงคล และชัยมงคล ใช้และดูแลรักษาฝายแห่งนี้ให้นานที่สุดเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรักษาความชุ่มชื้นของดินและป่า///ชัยภูมินิวส์-ทีวีภาพ/ข่าว…ศรีอุทัย กลับกลางทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

Share

Related posts