น่าทึ่ง !!! เกษตรกรชัยภูมิ 4 ตำบล สร้างพลังสามัคคี ปลูกผลไม้รสเลิศ ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรทางธรรมชาติ ปี 2

Share

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ ของดี 4 ตำบล ที่บริเวณตลาดกลางชุมชนเพื่อเกษตรกรตำบลท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ อบต.ทั้ง 4 แห่งได้แก่  อบต.ตำบลท่าหินโงม,อบต.ตำบลซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ตำบลท่ามะไฟหวาน และ อบต.ตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2

 

เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลไม้ที่ปลูกบนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ ได้ผลดีด้วย รสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ  และในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ต้องเป็นครัวของประเทศ อีกแห่งหนึ่งในการส่งผลไม้อย่างแน่นอน

ผลไม้ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ได้แก่ทุเรียนหมอนทอง แก้วมังกร สับปะรด ลำไย และผลไม้ตามฤดูกาลอื่นๆแทบทุกชนิด โดยเฉพาะสับปะรดที่นี่ ปลูกได้คุณภาพดีมาก ที่ผ่านมามีเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และพ่อค้าจากตลาดผลไม้ต่างจังหวัด เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดสถานที่รวบรวมสินค้าที่สะดวก ได้มาตรฐาน ทางราชการจึงสนับสนุนงบประมาณมาก่อสร้างตลาดกลางชุมชนเพื่อเกษตรกรตำบลท่าหินโงมแห่งนี้ขึ้น

ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ของรัฐบาล ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกษตรกลุ่มนี้ มีแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ช่วยลดค่าขนส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก

ซึ่งในปีนี้ ได้มีกลุ่มผู้ประกอบจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ผลไม้ และการประกวดผลไม้คุณภาพดี โดยเฉพาะสับปะรด เป็นผลไม้ที่ปลูกมากและได้ผลผลิตดี รสชาดหอม หวาน กรอบ อร่อย นอกจากนั้น ยังมีการประกวดผลไม้เลิศรสคุรภาพสมคำเล่าลือ เช่น ทุเรียน ลำไย เงาะ แก้วมังกรและอื่นๆอีกมากมาย

///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน/// สุระพงค์  สวัสดิ์ผล /ภาพ-ข่าว

Share

Related posts