ชัยภูมิ จับอื้อ!! ไม่มีใบขับขี่ ตามติดไม่สวมหมวก พร้อมเตรียมรับ ปชช. กลับทำงานเมืองกรุง

Share


วันนี้ (15 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หองประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์วันที่ 4(14 เม.ย.60) ของการรณรงค์ จังหวัดชัยภูมิไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เข้าข่ายจะต้องรายงานตามระบบของศูนย์ฯ สรุปการเกิดอุบัติเหตุผ่านมาแล้ว 4 วัน (11- 14 เม.ย.) จังหวัดชัยภูมิเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งจุดตรวจทั้งหมด 798 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 6,122 คน ใน 4 วัน เรียกตรวจยานพาหนะไปแล้ว 49,606 คัน ตาม 10 มาตรการหลัก มีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้ว 9,172 ราย มากที่สุดคือคดีไม่มีใบขับขี่ 2,249 ราย รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย 2,055 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,491ราย และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 1,321 ราย นอกจากนี้ยังมีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 591 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 442 ราย ขับรถย้อนศร 323 ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 276 ราย แซงในที่คับขัน 251 ราย และเมาแล้วขับ 173 ราย ดำเนินการตรวจยึดรถตามคำสั่ง คสช. 32 คัน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 11 คัน และรถจักรยานยนต์ 21 คัน


นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิถือว่าค่อนข้างเรียบร้อย ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วน ในการทำงานอย่างเต็มที่ เข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชา และช่วงนี้คงจะต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงที่จะเดินทางกลับ ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ก็ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารขากลับ โดยได้เตรียมรถเสริมไว้เพิ่มเที่ยวรถหากมีประชาชนมาใช้บริการของรถโดยสารประจำทางจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างและหากพบเห็นพนักงานขับรถไม่สุภาพ ขับประมาทหวาดเสียว สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1584
……..เพชรรินทร์ เขียวเขว้า…// ข่าว

Share

Related posts