ชัยภูมิชาวบ้านโวยอบต.ขยายสายไฟฟ้าไม่ตรงจุด

Share

ชัยภูมิชาวบ้านโวยอบต.ขยายสายไฟฟ้าไม่ตรงจุดตามแผนประชาคมร่วมคนในชุมชน

 

บุกอำเภอวอนขอความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยตรวจสอบ เพื่อที่จะช่วยชาวบ้านได้ลดต้นทุนการผลิตในการสูบน้ำเข้าที่นาพื้นที่การเกษตรจากเดิมเคยใช้จ่ายเป็นค่าต้นทุนซื้อน้ำมันรายจ่ายสูงกว่าเดือนละ 9 พันบาท จนนำไปสู่การเกิดโครงการ ขยายไฟฟ้าเข้าเขตพื้นที่เพื่อการเกษตรจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องเงินค่าสูบน้ำเข้าพื้นที่ลดลงได้มากเพียงไม่เกินเดือนละ 1 พันบาท แต่พอมีการดำเนินการโครงการเข้ามาดำเนินการกลับมีการเข้ามาตั้งเสาไฟฟ้าไม่ตรงจุดไม่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้เหมือนเดิมอีก แต่เสาไฟฟ้ากลับไปโผล่พื้นที่เครือญาตินักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนตามมติประชาคมคนในชุมชนได้อย่างไร วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับราษฎรในพื้นที่โดยเร็วด้วย…..

(18 ก.8. 60) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ได้มีตัวแทนชาวนำโดยนายสว่าง หมื่นรัตน์ และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวมตัวกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอและที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ขอให้ช่วยตรวจสอบความชัดเจนของโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ หมู่บ้านละ 200,000 บาท (สองแสนบาท)

โดยชาวบ้านได้ระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน(ปีงบประมาณ60) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อุดหนุนงบประมาณ 2 แสนบาทแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกษตรสมบูรณ์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรฯ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาและปลูกอ้อย และที่ผ่านมาประสบปัญหาค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากปัจจุบันชาวใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรมีค่าใช้จ่ายต้นทุนสูงเฉพาะค่าเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า9พันบาทต่อเดือน แต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าแทนก็จะทำให้ชาวบ้านจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง1พันบาทต่อเดือน

และในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อทางการไฟฟ้าได้ลงมาดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าจนเสร็จ แต่ชาวบ้านกลับพบว่าการขยายเขตไฟฟ้าฯในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ทำการประชาคมร่วมกันกับคนในชุมชนไว้ตามวัตถุประสงค์เริ่มต้นเลย

ซึ่งงบประมาณ2แสนบาทจะได้เสาไฟฟ้ารวม 22ต้นแต่เมื่อชาวบ้านเดินนับกลับพบว่ามีเสาไฟฟ้าเพียง12ต้นหายไป10ต้น ซึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันไปสอบถามทางอบต.และกำนันและจนท.ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเสาไฟฟ้าจำนวน10ต้นหายไปไหนเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร และขอคำตอบที่ชัดเจนให้กับชาวบ้านด้วยแต่ไม่มีคำตอบใดๆจากผู้นำชุมชน

จนล่าสุดวันนี้ทางกลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้ไปตรวจสอบเสาไฟอีกครั้งหนึ่งพบว่าจริงๆแล้วเสาไฟฟ้าจำนวน10ต้นที่หายไปนั้นถูกนำไปขยายเขตเข้าที่นาของ นักการเมืองท้องถิ่นและญาติของผู้นำชุมชนบางคน จนทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ จึงรวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสื่อขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์และนายอำเภอฯ

ต่อมาด้านนายคมสัน รองเมือง ปลัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้รับคำสั่งจาก นอภ.ให้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องทุกข์ของชาวบ้าน และได้เชิญจนท.อบต.และกำนันตำบลมาชี้แจงข้อเท็จจริง ว่าได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริงหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดทางผู้เกี่ยวข้องใน อบต.ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเสาไฟฟ้าทั้ง10ต้นมาถูกชี้ติดตั้งไม่ตรงจุดตามแผนประชาคมหนู่บ้านจะต้องปักตามแนวถนนสายหลัก22ต้นแต่กลับนำมาปักในที่ๆไม่ได้ผ่านประชาคมได้อย่างไร

ซึ่งหลังจากนี้ทางด้านนายคมสัน รองเมือง ปลัดอำเภอที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองครั้งนี้ เบื้องต้นได้รับปากกับตัวแทนชาวบ้านว่าจะนำเรื่องนี้ส่งไปยังนอภ.โดยด่วนเพื่อพิจารณาตรวจสอบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปและในส่วนของชาวบ้านอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโดยด่วน เพื่อที่จะดำเนินการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวนี้โดยเร็วด้วยจากนี้ไป เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ลงมือทำการเกษตรทั้งหมดแล้วในปีนนี้และมีความหวังว่าจะมีไฟฟ้ามาช่วยลดต้นทุนสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรที่จะพอได้ลืมตาอ้าปากได้ลดต้นทุนการผลิตลดลงได้อีกจำนวนมากในครั้งนี้ด้วย/////ทีมข่าวชัยภูมิ new tv รายงาน

 

Share

Related posts