กฟภ.เขต3 ประเดิมจัดระเบียบสายสื่อสาร”คอนเหล็กหุ้มฉนวน” เน้นภูมิทัศน์เมือง สร้างความปลอดภัยประชาชน ที่ชัยภูมิแห่งแรก

Share

กฟภ.เขต3 ประเดิมจัดระเบียบสายสื่อสาร”คอนเหล็กหุ้มฉนวน” เน้นภูมิทัศน์เมือง สร้างความปลอดภัยประชาชน ที่ชัยภูมิแห่งแรก 

/// วานนี้(6 กรกฏาคม 2560 )ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ แสงประทีป ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร “คอนเหล็กหุ้มฉนวน” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

นายสุวัฒน์ แสงประทีป กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมา สายสื่อสารที่พาดรกรุงรังไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้ทัศนียภาพของบ้านเมืองไม่สวยงาม ซึ่งในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสายสื่อสารที่พาดรกรุงรังไม่เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้านี้ส่วนหนึ่งเป็นสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเลิกใช้งานซึ่งไม่ได้รื้อถอนออก จึงทำให้มีสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีจำนวนมาก ประกอบไปด้วยสายเคเบิลทองแดง สายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายกระจายสัญญาณ และสายเคเบิลโคแอคเชียล ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดทำโครงการจัดระเบียบเสาและสายสื่อสาร โดยมอบหมายให้ กสทช. ประสานงานและขอความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการในโครงการดังกล่าว โดยจังหวัดชัยภูมิเป็นแห่งแรกในการดำเนินการ

นายสุวัฒน์ กล่าวอีกว่า โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร “คอนเหล็กหุ้มฉนวน” จะเน้นภูมิทัศน์เมือง สร้างความปลอดภัยประชาชน พร้อมมอบข้อกำหนดผู้รับจ้าง (TOR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ให้กับผู้ประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวม 11 หน่วยงาน เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในบริเวณถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว จากบริเวณทางแยกบ้านหนองนาแซง ถึง บริเวณห้าแยกโนนไฮ ทั้งสองฝั่งถนน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร และจะมีการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ในเส้นทางอื่นๆ อีกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอรอบนอกของจังหวัดชัยภูมิ สร้างภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงาม พร้อมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการใช้เส้นทาง รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นแห่งแรกในการดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร “คอนเหล็กหุ้มฉนวน”

ด้าน นายโจม ยืนนาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ร่วมมือกับหน่วยงานที่พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม สนองนโยบาย “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” คืนความสุขสร้างทัศนียภาพเมืองสวยงามให้บ้านเมือง ในการจัดระเบียบสายสื่อสารนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,532,320 บาท ให้จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กหุ้มฉนวนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้งหมด 21 เส้นทาง รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร

โดยดำเนินการรื้อถอนคอนไม้เดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เปลี่ยนเป็นคอนเหล็กเคลือบฉนวนที่แข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น หน่วยงานที่พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ได้ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก และติดตั้งสายสื่อสารที่ใช้งานเข้ากับคอนเหล็กหุ้มฉนวน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ทัศนียภาพบ้านเมืองจังหวัดชัยภูมิ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย //////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน///////

Share

Related posts