“ชัยภูมิโมเดล Organic Valley แห่งแรกของไทย”กระทรวงพาณิชย์ เล็งหมู่บ้านชุมชนอำเภอหนองบัวแดง

Share

กระทรวงพาณิชย์ เล็งหมู่บ้านชุมชนอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เตรียมพัฒนา สู่ “ชัยภูมิโมเดล Organic Valley แห่งแรกของไทย”โดยต่อยอดจากกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายออร์แกนิค ขยายไปยังกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ให้เป็นหุบเขาเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของไทย เป้าหมายจะทำให้เกษตรกรที่นี่อย่างน้อยร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ส่งจำหน่ายไปทั่วโลก

(10 มิ.ย.60) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่วัดเขตลาดใต้ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ผู้นำชุมชน และตัวแทนเกษตรกร ให้การต้อนรับ


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สาเหตุที่เลือก จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาจัดตั้งเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Village เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ มีกลุ่มทำฝ้ายอินทรีย์ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand 2560 นอกจากทำฝ้ายอินทรีย์แล้วยังทำเกษตรอินทรีย์ตัวอื่นๆ ได้แก่ข้าว ใบหม่อน กล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมทอง ตะไคร้ ฟักทอง ทางกลุ่มได้ผลักดันให้มีการผลิตเกษตรอินทรีย์ กระจายตัวไปยังหมู่บ้านอื่นๆ โดยรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล ที่เพื่อให้สะดวกต่อการสนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาด และนำไปสู่การท่องเที่ยวได้อีกด้วย ในอนาคตเมื่อทางกลุ่มเข้มแข็ง ก็จะพัฒนาไปอีกขั้น คือเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ “ชัยภูมิโมเดล Organic Valley แห่งแรกของไทย”


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ผ่านแนวนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ที่นับวันจะหันมานิยมบริโภคสินค้าอินทรีย์มากขึ้น แต่กำลังการผลิตสินค้าตัวนี้มีน้อยมาก โดยการการตลาดนำ เชื่อมโยงการตลาด ถือเป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่จะให้ชุมชนแห่งนี้เข้าสู่แนวนโยบาย เมืองไทย 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย
////////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน///////////สุระพงค์ สวัสดิ์ผล /ข่าว

Share

Related posts