จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหม่ำชััยภูมิและของดีคอนสวรรค์ตลาดต้องชมตำบลช่องสามหมอหนึ่งเดียวในชัยภูมิ

Share

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหม่ำชััยภูมิและของดีคอนสวรรค์ตลาดต้องชมตำบลช่องสามหมอหนึ่งเดียวในชัยภูมิ

 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหม่ำชััยภูมิและของดีคอนสวรรค์ตลาดต้องชมตำบลช่องสามหมอระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ศูนย์โอท็อปบ้านชนแดน หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ และพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญทุกท่านและผู้สนใจเที่ยวชมขบวนแห่ของดีคอนสวรรค์,การแข่งขันต่างๆและการแสดงต่างๆในกิจกรรมงาน” เทศกาลหม่ำช่องสามหมอและของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2560″ ณ ศูนย์โอท็อปบ้านชนแดน หมู่ที่ ๕ บ้านชนแดน ตำบลช่องสามหมอ  เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ตำบลช่องสามหมอที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสานด้วยระบบการจัดทรัพยากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในวันที่ 8มิถุนายน  ชมพิธีเปิดงานและการประกวดธิดาหม่ำพร้อมด้วยขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาการแสดงกลุ่มแม่บ้าน วันที่ 9 มิถุนายน  การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา การแข่งขันทำหม่ำ การแปรรูปอาหารจากหม่ำ การแข่งขันกินหม่ำและการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ทจากศิลปินนาย ไมค์ทองคำและตลอดงานช่วง2วันภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องครัว เครื่องใช้และมีสินค้าอื่นๆอีกมายมาย///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts