#ชัยภูมิ ชาวเทพสถิตปลื้มหลังได้รับเงินเยียวยาภัยน้ำท่วมไร่มันสำปะหลัง

Share

#ชัยภูมิ ชาวเทพสถิตปลื้มหลังได้รับเงินเยียวยาภัยน้ำท่วมไร่มันสำปะหลัง

 


(เมื่อเร็วๆนี้)วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ของอำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่พืชผลการเกษตร ได้รับความเสียหายจากพายุดีเพรสชั่น เบบินคา ในช่วงเดือนสิงหาคม 61 ถึง ตุลาคม 61 ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแล้ว ซึ่งคราวนี้ได้รับเร็วกว่าปกติ เนื่องจากรัฐบาลได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ และดำเนินการ อย่างเร่งด่วน โดยทำพิธีมอบที่บริเวณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต มีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน มีเกษตรกรประสบภัย เข้ารับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน 6,282 ราย ในพื้นที่ 5 ตำบล 90 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร เสียหาย 26,437 ไร่ มากสุดเป็นพืชไร่ โดยเฉพาะแถบนี้มีการปลูกมันสำปะหลังจำนวนมาก ช่วงเกิดพายุติดต่อกันนานหลายวัน ทำให้หัวมันสำปะหลังเสียหาย 26,416 ไร่ นอกนั้นเป็นพืชสวน 23 ไร่ รวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 30 ล้าน 3แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบแปดบาท (30,364,438บาท)


ด้านตัวแทนเกษตรกรที่เดินทางมารับเงินเยียวยา ต่างแสดงความขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่าย ที่เร่งดำเนินการจนสามารถจ่ายเงินถึงมือผู้ประสบภัยได้รวดเร็ว หลังเกิดภัย 4-5 เดือน ก็ได้รับแล้ว และจะนำเงินไปใช้เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ขณะที่นางธัญธิตา ศรีสุระ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิ โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มีความห่วงใยและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้ทันท่วงที นอกจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตั้งแต่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล อำเภอ เกษตรจังหวัดแล้ว ก็ยังมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์กรปกครองท้องถิ่น นายอำเภอ และ ธกส. จะร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้ว ส่วนหนึ่งที่ทำให้การช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว คือการที่พี่น้องเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือ เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนเกษตรกร ลงทะเบียนปลูกพืชผล กับเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้ข้อมูลมีความแน่นอน เมื่อเกิดภัยสามารถบูรณาการทำงาน สำรวจ และแยกแยะพื้นที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น จึงขอฝากถึงเกษตรกรทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองและครอบครัว
//////////////////
สุระพงค์ สวัสดิ์ผล/ข่าว

Share

Related posts