#ชัยภูมิ กองกำลังรักษาความสงบฯส่งมอบอาคารโรงเรียนและทุนการศึกษานร.ยากจนในพื้นที่ห่างไกล

Share

ส่งมอบอาคารโรงเรียนและทุนการศึกษานร.ยากจนในพื้นที่ห่างไกล

วันที่1มีนาคม 62 ณ.โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ นายสุรศักดิ์  ฦาชา รอง ผอ.สพฐชัยภูมิ เขต1และนายพีรพล กองศรี ผอ.โรงเรียนฯคณะครูนักเรียนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมทั้งนายสมปอง บัวพิม สอบจ.คอนสวรรค์  และผู้นำชุมชนชาวบ้านกว่า100คน ร่วมต้อนรับคณะพลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28(ค่ายศรีสองรัก) จ.เลยเป็นประธานมอบอาคารอเนกประสงค์(โดมเพื่อน้อง)และมอบทุนถวายช้างจำนวน9พันบาท พร้อมด้วย พ.ท.ทรงศักดิ์ สิมพะรักษณ์ หน.ส่วนปฏิบัติการ (กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ)

ด้วยทางโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน38คนมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน7ท่าน ปัญหาสำคัญของโรงเรียนคือ ขาดสถานที่จัดกิจกรรมขาดการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ เสริมสร้างสติปัญญา และเป็นสนามกีฬาในร่มสำหรับออกกำลังกายและสถานที่สำหรับทำกิจจกรรมของชุมชน ทางคณะผู้บริหารได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยัง หน.กกล.ยส.ชยในขณะนั้นเพื่อขอทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว

ด้านพลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก  ผู้บัญญชาการมณฑลทหารบกที่28กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธี ต้องขอขอบคุณสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากได้รับเรื่องฯตนจึงได้ประสานไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณและได้รับการอนุมัติเงิน จำนวน3แสนบาทเมื่อเดือน พ.ย.61ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่28ธ.ค.61 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกิจจกรรมเพื่อสังคมมากมายโดยเฉพาะด้านการศึกษาของชาติ อาคารอเนกประสงค์(โดมเพื่อน้อง)แห่งนี้จัดสร้างด้วยงบประมาณของกอล สลากฯ เพื่อส่งมอบต่อไปยังโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สำหรับใช้ปฎิบัติงานด้านการเรียนการสอนซึ่งชุมชนเองต้องเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมใจกันช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นสถานที่ในการจัดงานหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ภาพข่าว พรอนันต์ พันเชื้อ 

 

Share

Related posts