#กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ รูปแบบใหม่ใช้เป็นครั้งแรกที่จ.ชัยภูมิ

Share

#กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ รูปแบบใหม่ใช้เป็นครั้งแรกที่จ.ชัยภูมิ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกอบพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางศรีสมัย โชติวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์และองค์กรปกครองท้องถิ่น มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมออกหน่วยกว่า 200 คน ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและพยาธิ เก็บตัวอย่างสำรวจโรค การจัดเวที นิทรรศการความรู้การเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เป้าหมายให้บริการเจ้าของสัตว์ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธุ์ 2562 มีชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว มารับบริการจำนวนมาก


นอกจากนี้ยังจัดหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อีกด้วย เป็นโครงการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์จัดต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ 50 เป็นโครงการที่สนองพระราชดำริ พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงาน ตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิถือเป็นจังหวัดแรกที่นำรูปแบบใหม่มาใช้ในการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ โดยมีการสำรวจข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการ ก่อนที่จะลงพื้นที่ดำเนินการ ทำให้สามารถจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ เปิดบริการไม่กี่ชั่วโมงสามารถผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวได้กว่า 300 ตัว หลังจากนี้จะสรุปผลการดำเนินการเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และนำมาปรับปรุงโครงการต่อไป นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ที่พระราชทานให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จังหวัดชัยภูมิได้รับโอกาสเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นจังหวัดที่ 50 และเป็นครั้งของของจังหวัดที่มีโครงการดีๆอย่างนี้


อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า ทางกรมฯยังคงดำเนินการเข้มกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเป็นโรคที่ร้ายแรง เกิดขึ้นกับใครคนใดแล้วไม่มียารักษา ล่าสุดได้ตั้งสถานพักพิงสุนัขจรจัด เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะสุนัขจรจัดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ จึงต้องหาวิธีการทำให้สุนัขเหล่านี้มีที่อยู่ ขณะนี้มีกฎหมายออกมา มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากนี้ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็จะมาดูแลในเรื่องนี้

////////////////ภาพ/ข่าว ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ที่วี รายงาน///////

Share

Related posts