ชัยภูมิ/ ชื่นมื่นคณะครูกรรมการร่วมต้อนรับผอ.หนุ่มโรงเรียนโสตศึกษาคนใหม่

Share

ชัยภูมิ/ ชื่นมื่นคณะครูกรรมการร่วมต้อนรับผอ.หนุ่มโรงเรียนโสตศึกษาลั่นพร้อมเติมจุดที่ขาดและสานงานพัฒนาศักยภาพให้ช่วยเหลือตนเองได้ลดภาระครอบครัว

(1 ก.พ.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิคนใหม่ที่เพิ่งเข้าได้รับตำแหน่งในวันนี้

ซึ่งบรรยากาศทั่วไป เป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีคณะ ครูอาจารย์ บุคลากร จาก หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมมอบดอกไม้ และของชำร่วยเพื่อเป็น กำลังใจในการทำงานที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้ด้วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียน พักประจำรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน
(หูหนวก)และรับเด็กพิเศษทางสติปัญญา(เรียนช้า)ออทิสติกเข้าเรียนร่วม ทั้งหมดกว่า 286 คน โดยมีบุคลากร พี่เลี้ยงเด็กรวมทั้งสิ้น 77 คนที่คอยดูแลและให้ความรู้ขั้นพื้นฐานกับเด็ก อาการเหล่านี้

ขณะที่ทางด้านนายสราวุธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เดิมได้ตนเองได้ทำงานอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่คอยให้การดูแลนร.ซึ่ง 2 งานนี้จะแตกต่างกันด้วยบริบทและก็เป้าหมาย ต่างกันโดยถ้าเป็นศูนย์ศึกษาพิเศษก็เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนอนุบาลซึ่งจะรับดูแลลูกๆทุกประเภทเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งต่อไปยังโรงเรียนโสตต่างๆในพื้นที่โรงเรียนคนพิการเฉพาะทางส่วนโรงเรียนโสตศึกษาจะเน้นพัฒนาเด็กผู้พิการ โดยจะมุ่งเน้นหลักๆคือเป็นการที่สอนให้นร.พิเศษสามารถอยู่ในสังคมได้สามารถที่จบออกไปสามารถไปใช้ชีวิตประกอบอาชีพสามารถมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้และยังสามารถเรียนต่อได้โดยจะมีถึงระดับปริญญาตรีซึ่งก็มีนร.หลายคนได้เข้าเรียนในมหาลัยหลายที่โดยเด็กเหล่านี้หากมีโอกาศได้ศึกษาและได้จบออกมาก็จะได้มีโอกาศกลับมาช่วย ในการพัฒนาประเทศได้ด้วย


ในส่วนที่ตัวเองได้มารับตำแหน่งในครั้งนี้ก็จะมาพัฒนามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปและจะเริ่มสานงานต่อเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ นร.ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ รับความร่วมมือ ในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบัน สารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นสถาบัน อาชีวะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆสามารถทำงานหรือเรียนร่วมกับเด็กปกติได้เพื่อที่จะเป็นมีวิชาสายอาชีพเช่นช่างซ่อมและให้เขาสามารถช่วยมีรายได้และเขาจะต้องไปอยู่ในสังคมได้อย่างมืออาชีพและไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวในอนาคตอีกต่อไปด้วย

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่มี บุตรหลาน  ก็สามารถที่จะมาขอคำปรึกษาพูดคุยที่จะสมัครเข้ามาในโรงเรียนโสตศึกษา โดย โรงเรียนโสตจะเป็นโรงเรียนประจำ ซึ่งมีบุคลากรและ ครูพี่เลี้ยงคอยดูแล ความเรียบร้อยความปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือหากผู้ปกครองท่านใดที่ อยู่ใกล้ก็ที่จะสามารถมารับบุตรหลาน กลับบ้าน ในวันเสาร์อาทิตย์ได้ด้วยเช่นกัน

/////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน////

Share

Related posts