#ชัยภูมิ รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วันนับหมื่นร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

Share

#ชัยภูมิ รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วันนับหมื่นร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ผู้ว่าฯจังหวัดชัยภูมินำทุกภาคส่วนทั้ง16อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กว่า 1หมื่นคน รวมพลังจัดรวมพลคน ทูบีนัมเบอร์วัน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10

เช้าวันนี้(9ม.ค.61) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคน ทูบีนัมเบอร์วัน ในอันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ และเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10 โดยมีเป้าหมายการหยุดยั่งและขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6 – 22 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน

ในการจัดกิจกรรมรวมพลคน ทูบีนัมเบอร์วันครั้งนี้ประชาชน ชาวชัยภูมิทั้ง16อำเภอรวมพลังออกมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่าง ๆ อสม.ในทุกพื้นที่16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ กว่า 1หมื่น คน ได้รวมพลังในการออกกำลังกาย ต้านยาเสพติดทุกประเภท ในอันที่จะปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เชื่อมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ทูบีนัมเบอร์วัน ในอันที่จะร่วมต้านภัยจากยาเสพติดทุกประเภท

 

ส่วนทางด้านอำเภอแก้งคร้อที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ  นำหัวหน้าส่วนและประชาชนรวมถึงภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่าง ๆ อสม.ในพื้นที่กว่า1พันคนรวมพลังร่วมออกมาทำกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้อย่างคึกคักเช่นกัน

ขณะเดียวกันด้านอำเภอเทพสถิต นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นอ.เทพสถิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อสม.ครู นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเต้นออกกำลังกายในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ” ณ ลานกังหันลม บ.ซับหมี ต.วะตะแบก โดยผู้ร่วมกิจกรรม มีทุกวัยตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 1พัน คน///////ภาพข่าว พรอนันต์ พันเชื้อ รายงาน////

Share

Related posts