ชัยภูมิชาวบ้านร่วมใจฟื้นฟูสุดแปลกประเพณีเก่าแก่นับร้อยปี”พิธีฮดสรงน้ำพระ”ก่อนให้พระเดินเหยียบคน ไปตลอดทางเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

Share

ชัยภูมิชาวบ้านร่วมใจฟื้นฟู“พิธีฮดสรงน้ำพระ”สุดแปลกประเพณีเก่าแก่นับร้อยปีก่อนให้พระเดินเหยียบคน
ไปตลอดทางเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ซึ่งเป็นอีกประเพณีหนึ่งของชาวไทยอีสานที่นับวันหาชมได้ยากมานานนับหลายร้อยปี เพื่อช่วยกันสืบสานจารีตประเพณดั่งเดิมของชาวอีสานที่ปัจจุบันใกล้เลือนหายลงทุกทีร่วมกันอีกทางด้วย….

( 29 พ.ค.60 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ถือเป็นอีกประเพณีอันดีงามของชาวไทยอีสานที่เคยมีมาช้านานนับหลายร้อยปี ในพิธีฮดสรงพระภิกษุครั้งนี้ ชาวบ้านตำบลโคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้ร่วมใจพากันจัดขึ้นเนื่องในงานพิธีเพื่อเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์ในชุมชน ตามจารีตเดิมของชาวอีสานที่หลายร้อยปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านานซึ่งชาวบ้านที่จ.ชัยภูมิ แห่งนี้ได้พากันจัดสืบสานงานประเพณีนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 ซึ่งชาวบ้านในชุมชนต่างๆและพระเถระผู้ใหญ่ของท้องถิ่นจะมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระภิกษุที่ได้รับ การเลื่อนสมณศักดิ์ ก็จะต้องมีการจัดพิธี“ฮดสรง” ให้ยิ่งใหญ่สมฐานะ (เพราะพิธีฮดสรงน้ำพระสงฆ์เป็นการเลื่อนสมณศักดิ์) พิธีกรรมดังกล่าวเรียกว่า “กองฮด” โดยปีนี้ที่วัดโพธิสัตว์โคกกุง ตำบลโคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านชายหญิงจากทั่วทุกสารทิศทั้งในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอใกล้เคียง รวมไปถึงประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศจำนวนมากต่างมุ่งพากันเดินทางมาพร้อมใจกันมาร่วมจัดพิธีฮด(รด) สรงน้ำพระแบบโบราณที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องอีกปีครั้งนี้ ที่ทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์และเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัวถ้าหากใครได้มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในพิธีฮดสรงน้ำพระภิกษุเพื่อเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากพระครูรังษีชัยคุณ (พระอธิการแสง กตภโร)เจ้าอาวาสวัดโพธิสัตว์ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครู ซึ่งพิธีก็จะประดับประดาสถานที่โดยใช้ต้นกล้วย ต้นอ้อยปลูกประดับ เป็นทางเดินและรอบโฮง(โรง)สรง ส่วนที่เป็นโฮงสรงจะใช้ผ้าขาวทำเป็นเพดาน และกั้นเป็นห้องพอบังตาได้ มีตั่งนั่ง มีหินมงคล (สำหรับวางเท้า)มีฮางลิน (รางน้ำรดสรง) ทำเป็นรางรูปพญานาคแกะสลักสวยงาม ตั้งไว้นอกโฮง(โรง)สรง มีขาค้ำสูงจากพื้นประมาณ 1.20-1.50 เมตร ให้หัวนาคหันไปทางโฮงสรง (การวางจะวางให้หัวนาคไปทางทิศเหนือ) มีท่อน้ำไหลลงสู่ตัวพระภิกษุพอดีและนำ ใบโพธิ์ ใบคูณ ใบยอ อย่างละ 7 ใบ ใบคูณและใบยอจะใส่ไว้ในฮางลิน ส่วนใบโพธิ์จะใช้ผ้าขาวห่อปากท่อน้ำที่จะไหลตกลงสู่ตัวพระภิกษุโดยให้ผ่านใบโพธิ์ด้วย

เมื่อญาติโยมเตรียมการเสร็จแล้ว ก็จะทำพิธีจัดขบวนแห่แหนเครื่องบริขาร และนิมนต์พระภิกษุที่ได้รับฮดสรงให้นั่งบนรถไปกับขบวนแห่ ขบวนแห่นี้จะมีดนตรีมโหรีแห่ประโคมไปด้วย กลุ่มที่ชอบสนุกสนานก็จะฟ้อนนำหน้ากระบวนไป บางครั้งจะแห่ไปรอบหมู่บ้าน แล้วกลับมาเวียนขวารอบศาลาโฮงธรรม นำเครื่องบริขารจัดวางต่อหน้าประธาน ซึ่งจะนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ของหมู่บ้านหรือเมืองนั้นๆ มาเป็นประธานด้วย

และเมื่อถึงเวลาชาวบ้านญาติโยมต่างสรงน้ำอบน้ำหอมและน้ำจากแม่น้ำทั้ง5สายเช่นน้ำจากแม่น้ำโขงและน้ำชีที่จ.ชัยภูมิเป็นต้นกำเนิด รวมทั้งแหล่งน้ำที่มาจากแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียรวมถึงน้ำจากแหล่งอื่นๆที่สำคัญๆรวมกันให้ครบ5สายนั่นเองที่เตรียมมาลงในฮางลิน น้ำจะไหลลงไปสู่ตัวพระภิกษุในโฮงสรง รวมทั้งพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมพิธีจะร่วมสรงน้ำด้วย

เมื่อเสร็จแล้วพระเถรมอบตาลปัตร ไม้เท้าเหล็กให้และจูงนำพระภิกษุเจ้าพิธีขึ้นไปยังโฮงธรรม อุบาสกชายจะนอนคว่ำหน้าเรียงกันจำนวนมาก จากบันไดโรงสรง เพื่อให้พระภิกษุเดินเหยียบไปจนถึงศาลาการเปรียญยาวกว่า 100 เมตร เชื่อว่าได้อานิสงส์แรงมากผู้คนที่ได้ให้พระสงฆ์เดินเหยียบจะเป็นมงคลกับชีวิตและมีความเชื่อว่าใครเจ็บปวดจะหายจากโรคปวดหลังเจ็บหลัง

ส่วนอุบาสิกา(ผู้หญิง)ก็จะใช้มือจับชายเสื้อหรือกางเกงผู้ชายที่นอนให้ในขณะที่พระสงฆ์เดินเหยียบก็จะได้รับอานิสงส์แรงมากเช่นเดียวกันอีกด้วย ซึ่งในพิธีในวันนี้มีชาวบ้านที่นอนให้พระเดินเหยียบกว่าร้อยคน

ทางด้านนายจรัส เคนมา อายุ 73 ปี ปราช์ญชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าสำหรับ(พิธีฮด(รด)สรงน้ำพระจารีตเดิมของชาวอีสานนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยๆปีซึ่งสิ่งดีๆที่บรรพบุรุษทำมาเริ่มเลือนหายไปในหลายๆแห่ง จึงอยากให้ประชาชนเยาวชนคนในท้องถิ่นออกมาช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้จารีตประเพณีเก่าๆอีกทางหนึ่งได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีไทยอันดีกว่าแห่งให้ยั่งยืนอยู่คู่บ้านเมืองไทยไปตลอดไปอีกทางด้วย//////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์รายงาน

Share

Related posts