ชัยภูมิ/เน็ตประชารัฐ-ส่งเสริมชุมชนสร้างรายได้สร้าง เสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Share

 

เน็ตประชารัฐ-ส่งเสริมชุมชนสร้างรายได้ทางออนไลน์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้าง เสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อเร็วๆนี้ (1ธันวาคม 2561) นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ  ผู้แทนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมราชการโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ชุมชนบ้านห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนชุมชนในพื้นที่ ในการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้า เพิ่มเติมความรู้เพื่อปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมี นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วย  นายพชรพล วรพล  นายก อบต.ห้วยบง ร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ซึ่งนางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้แทนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทย เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ทางรัฐบาลเองจึงได้กระจายเครือข่ายอินเตอร์สู่ชุมชน ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต ซึ่งในระยะแรกเร่งดำเนินการจำนวน 24,700 หมู่บ้าน โดยเฉพาะภาคอีสาน ได้ดำเนินจัดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 13,468 หมู่บ้าน  ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินทั้งหมด 637 หมู่บ้าน ทุกแห่งที่กล่าวมานี้  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประชาชนในชุมชนได้มีระบบอินเตอร์ FREE WIFI ตามจุดบริการ ของแต่ละหมู่บ้าน เป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาใช้สำหรับค้นคว้าของเด็กและเยาวชน และทางชุมชนประชาชนสามารถใช้ด้านการสื่อสารการค้าขายทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายได้อีกด้วย จึงอยากให้ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางรัฐสนับสนุนและติดตั้งให้ เนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคน เป็นทรัพย์สินของทุกคนดังนั้นจึงขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลและแจ้งไปยังหน่วยบริการหากมีข้อขัดข้อทางระบบ หวังว่าประชาชนจะได้ใช้ระบบอินเน็ตอย่างจริงจัง และโครงการนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นไปตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ได้อย่างสมบูรณ์แบบในไม่ช้านี้

 

 

 

ด้าน นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะภาคอีสาน จนโครงการนี้ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และได้มาติดตามการใช้งาน ซึ่งทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการดูแลระบบโครงข่ายให้ใช้ทุกวัน ในกรณีระบบอินเตอร์เน็ตเสียหรือขัดข้อง เกิดขึ้นได้แต่ที่ตรวจพบน้อยมาก โดยเฉพาะภาคอีสานทั้ง 637 หมู่บ้าน มีระบบเสียหรือขัดข้องไม่เกิน 1เปอร์เซ็นต์ หากเกิดการขัดข้องจะมีการดูแลแก้ไขโครงข่ายให้กลับมาใช้งานได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือระบบไฟ อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางโครงข่ายได้ดูแลและพัฒนาให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ยั่งยืน และตอบโจทย์ของรัฐบาล “เข้าถึง เข้าใจ ไปใช้ประโยชน์ นำไปสู่ผลผลิต”

ต้องน่าชื่นชมหมู่บ้านห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ แห่งนี้ ที่ชาวบ้านสามารถนำระบบอินเตอร์เน็ตมาต่อยอดทางการตลาดชุมชน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหมและได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ธุรกิจอื่น เช่น การทำน้ำมัลเบอรี่ และสบู่สมุนไพร สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป็นอย่างมาก และมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จึงทำให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคุณจริญญา เติมศิลป์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 240หมู่8 บ้านโคกน้อย ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ เล่าว่า โครงการเน็ตประชารัฐ สามารถต่อยอดการขายสินค้า เดิมขายสินค้าแบบวางจำหน่ายและระบบทางโทรศัพท์ มียอดจำหน่ายพอสมควร หลังจากมีระบบอินเตอร์เน็ต “ประชารัฐ” เข้ามาในชุมชนและมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนทำการตลาดออนไลน์ ทำให้ยอดขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าชุมชน เช่น เส้นไหมดิบ  ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมียอดขายทางออนไลน์กว่า 3 เท่าตัวเป็นหลักล้านต่อปี (เฟสบุ๊ค : จริญญาหม่อนไหม : http://gg.gg/ckunq    หรือโทร. 089-8478135)  จึงขอขอบคุณผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องที่ได้นำสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

  ////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน/////

Share

Related posts