ชัยภูมิ – ‘ชาวอำเภอแก้งคร้อ’ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

Share

ชัยภูมิ – ‘ชาวอำเภอแก้งคร้อ’ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสืบสานวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สร้างความรักสามัคคีปรองดองของชาวบ้านและเพื่อลดต้นทุนค่าแรงเก็บเกี่ยว

 

นาย  วิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ   เป็นประธานในการนำส่วนราชการลงแขกเกี่ยวข้าว  เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลหลุบคา  พร้อมจิตอาสา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการเกษตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก้งคร้อ กว่า200คนได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2561 ที่แปลงนาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลหลุบคา นาจำนวน 5ไร่ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันที่เริ่มลงมือปักดำ และขณะนี้ได้ถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว จึงได้ร่วมกันลงมือลงแรงลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานที่มีการสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลให้กันและกัน ของชาวบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างแรงงาน

 

แต่ปัจจุบัน ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ได้จางหายไปจากภาพของสังคมในชนบท เนื่องจากหลายสาเหตุ ทั้งแรงงานขาดแคลน เกษตรกรมีความเร่งด่วนในการทำการเกษตรและได้หันไปใช้เครื่องยนต์ใน ทำให้ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวหายไป หน่วยงานทางราชาการจึงเห็นว่าประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีที่ดีงาม ได้สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน จึงได้มีการอนุรักษ์สืบสานปลูกฝังไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมี นายมงคล เกิดมงคล นายก อบต.ตำบลหลุบคา นายประมอญ ชมภูพัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ สจ.อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ ส.อบจ.อำเภอแก้งคร้อ เขต 2และหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายส่วนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ด้วย ทางด้าน สมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจปลาบปลื้มและภูมิใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานของทางราชการและพี่น้องจิตอาสาได้มาร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวทำให้ประเพณีลงแขกเกี่ยวไม่สูญหายไปพร้อมกับได้เห็นความสามัคคีในชุมชนและทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานงานที่ ในพื้นที่ต้องจ้าแรงงงานเกี่ยวข้าวไม่ต่ำกว่าวันละ300บาท ถ้าจ้างรถเกี่ยวก็ราคาไร่ละ 800 บาท แต่ในครั้งนี้ ทำให้ได้ทั้งน้ำใจและลดค่าใช้จ่าย เป็นอย่างมาก

และในการจัดงานในครั้งนี้นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ (สจ. )ยังได้มอบรางวัลให้กับชาวบ้านที่ลงแข่งขันเกี่ยวข้าวเร็วเกี่ยวข้าวดีและเกี่ยวเสร็จก่อนคนอื่นพร้อมกับกลุ่มแม่บ้านแต่งชุดพื้นเมืองอีสานออกมาฟ้อนรำให้กำลังใจกับผู้มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนานชื่นมื่นในด้านอาหารสำหรับเลี้ยงแขกก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านเช่นข้าวเหนียวส้มตำปูปลาร้าน้ำพริกแจ่วบองจิ้มกับผักสดๆๆจากแปลงผักอินทรีย์ที่รับประกันความสดและและปลอดภัยไร้สารพิษอีกด้วย////

 

Share

Related posts