ครูหัวใจกีฬา “เซปักตระกร้อ” ร.ร.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

Share

อภิเดช ทิพย์สุนา ครูหัวใจกีฬา “เซปักตระกร้อ” ร.ร.คอนสวรรค์จ.ชัยภูมิ

///จากรูปแบบการจัดเรียนการสอนโดยใช้โมเดล 5 พร้อม ของโรงเรียนคอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เพื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ความเป็นเลิศ อันประกอบด้วย 1.พร้อมรับ 2.พร้อมหน้าเสาธง 3.พร้อมการแต่งกาย 4.พร้อมเรียนพร้อมสอน และ 5.พร้อมส่ง

กิจกรรมที่ทางคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนได้ร่วมกันคิดและลงมือทำให้ความใส่ใจผู้เรียน ตั้งแต่มาโรงเรียน คณะครูก็จะพร้อมรับนักเรียน เตรียมความพร้อมนักเรียนหน้าเสาธง นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบตนเองก่อนเข้าสู่ห้องเรียน คุณครูผู้สอนด้วยเช่นกันที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนลงมือสอน หลังจากเลิกเรียนคณะครูผู้สอนก็จะทบทวนย้ำเตือนนักเรียนเป็นการส่งนักเรียนก่อนกลับบ้าน

ครูอภิเดช ทิพย์เสนา เป็นครูผู้สอน ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลานามัย เป็นครูที่ทุ่มเทในเวลาราชการและหลังเวลาราชการ ทุ่มเทสร้างนักเรียนให้เป็นเลิศทางด้านกีฬา จนมีชื่อเสียงทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ฝึกฝนนักเรียนชาย-หญิง เข้าสู่ทีมนักกีฬาทีมชาติไทย อย่างเช่น เซปักตะกร้อ และกีฬาฟุตบอล อย่างมากมาย

ครูอภิเดช ทิพย์เสนา เล่าว่า “ทางโรงเรียนจัดให้มีชุมนุมกีฬาโรงเรียนคอนสวรรค์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้น ม.1 เป็นพื้นฐาน ส่วน ม.4 เป็นวิชาเซปักตะกร้อโดยตรง ทั้งนี้ ได้ทำการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนในช่วงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และช่วงโมงชุมนุมกีฬาในวันพฤหัสบดี ผลจากการฝึกซ้อมในช่วงเวลาเรียน และหลังเวลาเรียน ทำให้ได้ผลผลิตที่เป็นนักกีฬา ที่ประสบความสำเร็จด้านกีฬาเซปักตะกร้อค่อนข้างมากเลยทีเดียว อย่างเช่น คุณอังศุมาลิน ดีบ้านโสก (ศิษย์เก่า) นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ชุดคิงคัพ , นายธนาพร แคนชัยภูมิ นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ชุดแชมป์ไทยแลนด์ลีก 2018 และยังมีอีกหลายคน

ส่วนการฝึกซ้อม ครูอภิเดช เล่าว่า ตนเองได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมระดับชาติ จึงได้เรียนรู้ขั้นตอนการฝึกซ้อมจากโค้ชทีมชาติ พร้อมได้นำมาผสมผสานจากประสบการณ์ตรง เช่น การยืดเยียดกล้ามเนื้อ ไปจนถึงการเข้าสเต็ปเท้า ก่อนการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง ซึ่งอุปกรณ์การฝึกซ้อมได้มาจากวัสดุเหลือใช้ แล้วนำมาทำขึ้นเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตนจึงมีความภาคภูมิใจจากผลงานเชิงประจักษ์ หลาย 10 ปี มีลูกศิษย์เข้าสู่ทีมชาติและสโมสรชั้นนำกว่า 20 คน ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชนได้หันมาสนใจกีฬาไม่ไปมั่วสุมยาเสพติด

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน ให้หันมาออกกำลังกาย โดยใช้สนามกีฬาของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสนามโรงเรียนในชุมชน ที่เปิดให้ประชาชนได้มาร่วมออกกำลังหลังเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ ยิ่งจะทำให้ได้เห็นเยาวชนมีความสามารถเพิ่มขึ้นด้านกีฬาอย่างแน่นอน ////

Share

Related posts