ชาวเทพสถิต”บวชต้นไม้” ร่วมกันปกป้องผืนป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

Share

ชาว อ.เทพสถิต พร้อมใจ “ทำพิธีบวชต้นไม้” ร่วมกันปกป้องผืนป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ชาวอำเภอเทพสถิตทุกภาคส่วนนำโดยนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)และประชาชนในพื้นที่บริเวณบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต กว่า 200 คน ร่วมใจรวมพลังทำกิจกรรมพิธีบวชต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้ทุกคนในพื้นที่ช่วยกันรักษาและดูแล โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูปมาทำพิธีสวดและผูกผ้าจีวรให้กับต้นไม้ที่บวชจำนวนมาก พร้อมทั้งพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้มาร่วมพิธีบวชต้นไม้ สร้างความเป็นสิริมงคลและอิ่มบุญกันทุกคน

โดยนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิตกล่าวว่า ป่าไม้มีปริมาณลดลงในปัจจุบันนี้ ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพดิน น้ำ อากาศ สัตว์ปาและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพราะทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ ดังนั้นการตัดไม้ทำลายป่า จึงก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เกิดปัญหาโลกร้อน คุณภาพของดินและน้ำเสื่อม พืชและสัตว์ป่ามีจำนวนลดลง ในการจัดทำโครงการบวชป่า ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมทำให้ป่าชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลการที่9

 

ด้านนายเรืองฤทธิ์ แบสิ่ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเทพสถิตกล่าวว่า  เพื่อเป็นอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ชาวอำเภอเทพสถิต เห็นความสำคัญและคุณค่าของป่าไม้ โดยเลือกพื้นที่บริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ๆและมีจำนวนมากในพื้นที่บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ต.ห้วยยายจิ๋ว สาเหตุสืบเนื่องมาจากช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มีขบวนการมอดไม้แอบเข้ามาลักลอบตัดไม้ในบริเวณนี้จำนวนมาก ซึ่งทำให้ตนเองได้จัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คอยเฝ้าระวัง ลาดตระเวนและตรวจตราการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักลอบตัดไม้ในพื้นที่หมู่บ้านนี้ทุกวัน ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูปมาทำพิธีบวชและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้มาร่วมพิธี ทั้งนี้ยังได้เชิญหน่วยงานหลักๆที่เป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้มาร่วมพิธีฃร่วมกัน เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ สมาชิก อส. และประชาชนในพื้นที่ ที่จะต้องขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับ จนท.เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกในพื้นที่ต่อไป////ทีมข่าวสังคมชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts