ชัยภูมิ/อำเภอแก้งคร้อร่วมกับส่วนราชการอปท.หมู่บ้าน วัดโรงเรียน MOU ร่วมลดใช้พลาสติกหิ้วถุงผ้าตะกร้าจ่ายตลาด

Share

ชัยภูมิ/อำเภอแก้งคร้อร่วมกับส่วนราชการอปท.หมู่บ้าน วัดโรงเรียน MOU ร่วมลดใช้พลาสติกหิ้วถุงผ้าตะกร้าจ่ายตลาด

เมื่อเร็วๆ อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม คนอำเภอแก้งคร้อ รวมพลัง สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน รวม 13 แห่ง ในการลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดแฟนซีเดินรณรงค์ความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ  เปิดเผยว่า โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนในการไปจ่ายตลาดจับจ่ายซื้อของและให้ปฎิเสธการรับถุงพลาสติกจากผู้ขายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอำเภอแก้งคร้อจึงได้จัดทำโครงการคนแก้งคร้อรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นการก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัดอันนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมแนวคิดกิจกรรมลงนาMOU “คนแก้งคร้อฯ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก” ครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างอำเภอส่วนราชการรวมถึงชุมชนต่างๆหมู่บ้านวัดโรงเรียนซึ่งโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดฯที่ได้ดำเนินการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเรื่องการลดปริมาณขยะต้นทางและการนำขยะมาประยุกต์รีไซเคิลกลับมาใช้งานได้จริงและการคัดแยกขยะสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ซึ่งเห็นความตั้งใจที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้เป็นอำเภอที่ปลอดถุงพลาสติกให้ชัดเจน ต่อไปในอนาคตอีกด้วย////

ทีมข่าวสังคมชัยภูมินิวส์-ทีวีรายงาน

 

Share

Related posts