เยาวชนชัยภูมิร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิใจแผ่นดินถิ่นเกิด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

Share

เยาวชนชัยภูมิร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิใจแผ่นดินถิ่นเกิด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

 

17กันยายน 61 ณหอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล อ.เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน

มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเยาวชนตัวอย่าง และหน่วยงานองค์กรที่ให้การสนับสนุน ซึ่งปีนี้การจัดงานได้เน้นส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนได้รับการซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจวัฒนธรรมการแต่งกายและร่วมรักษาศิลปะวัฒฯธรรมของท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิของเรา ภายใต้คำขวัญที่ว่า ภูมิธรรม ภูมิใจ เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด จึงกำหนดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย รวมถึงการแสดงบนเวทีของเยาวชน ก็ได้เน้นที่การแสดง ที่เป็นวัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วย

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดนิทรรศการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ การสาธิตการแกะสลักผลไม้ การประดิษฐ์ดอกไม้ การทำขนมไทย การแสดงดนตรีไทย รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับเยาวชนนั่นก็คือการแสดงของเยาวชนคนเก่ง ที่มาโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย มีเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ร่วมงานกว่า 400 คน
นอกจากนี้เยาวชนส่วนหนึ่งยังออกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม โดยช่วยกันทำความสะอาด ความเป็นระเบียบสวยงามของถนน ทางเท้า และศาลาพักผู้โดยสาร ด้านหน้าของโรงเรียนอีกด้วย

 

 


สุระพงค์ สวัสดิ์ผล/ข่าว/ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ เรียบเรียง// รายงาน

Share

Related posts